Barn

Barnen är en dyrbar gåva från Gud, som vi vuxna har fått ett stort ansvar för. Vardagen med små och stora barn kan vara tung och full av prövningar, men vi får hämta kraft ur bön och bibelläsning. Hemmet är den viktigaste platsen att lära barnen om Jesu och Guds kärlek, att lära dem be och läsa Guds ord.

LFF ordnar barnläger varje sommar, och dessa är mycket populära; lägren blir ofta fullbokade några timmar efter att bokningarna öppnas. På lägren får barnen lära sig mera om Gud och Jesus och lära känna andra barn inom väckelsen.

Bönehusföreningarna ordnar söndagsskolor för barnen under vinterhalvåret. Tid och plats hittas under bönehusens egna sidor.

 

Sångfåglar

RSS Dagens bibelord

  • 27.5.2018 | Matt 28:19-20
    "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top