Barn

Barnen är en dyrbar gåva från Gud, som vi vuxna har fått ett stort ansvar för. Vardagen med små och stora barn kan vara tung och full av prövningar, men vi får hämta kraft ur bön och bibelläsning. Hemmet är den viktigaste platsen att lära barnen om Jesu och Guds kärlek, att lära dem be och läsa Guds ord.

LFF ordnar barnläger varje sommar, och dessa är mycket populära; lägren blir ofta fullbokade några timmar efter att bokningarna öppnas. På lägren får barnen lära sig mera om Gud och Jesus och lära känna andra barn inom väckelsen.

Bönehusföreningarna ordnar söndagsskolor för barnen under vinterhalvåret. Tid och plats hittas under bönehusens egna sidor.

 

Sångfåglar

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top