Familjearbete

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Denna uppmaning av aposteln Paulus var den grundläggande tanken när LFF:s familjearbete startade i augusti 2009. Familjearbetet ingår i LFF:s organisation och leds av en direktion.

Från första början har familjearbetet haft två huvudinriktningar, dels kris- och korrigerande arbete, dels förebyggande och uppmuntrande arbete.

Utgående från den kristna värdegrunden erbjuds par, familjer och enskilda människor som befinner sig i samlevnadssvårigheter, livskriser eller annars påfrestande situationer hjälp att hitta nya lösningar för att komma vidare i livet.

I det förebyggande arbetet kan ingå äktenskapsförberedande kurser, parweekender, föräldra- och gemenskapskvällar, själavårdskurser, ungdomssamlingar m.m.

Arbetet bland ungdomar och unga vuxna utgör en särskild sektor inom familjearbetet. Sedan 1.1.2016 är Richard Eklund anställd som ungdomsarbetare. Ungdomsrådet, som består av medlemmar från varje fridsförening, fungerar som inspiratör i ungdomsfrågor och handleds av Richard Eklund, Dana Fagerholm och Kurt Hellstrand.

 
Kontaktuppgifter till familjearbetarna

Kurt Hellstrand
Lindskogsgatan 17, 68620 Jakobstad
Telefon: 045-276 0420 (samtalstider tisdag-onsdag)
E-post: kurt.hellstrand@jakobstad.fi
 
Ann-Christin Snellman (anställd 1.2.2018)
Solkullavägen 38, 68600 Jakobstad
Telefon: 044-7509899
E-post: snellman.anki@gmail.com

 
Verksamhetspunkter

Kyrkostrands församlingshem, Jakobstad
Kyrkbackens församlingshem, Karleby
LFF:s kontor, Permosvängen 111, Jakobstad

 
Direktionsmedlemmar

Anders Snellman (ordf.)

Marianne Asplund

Susanne Forsblom

Stig-Erik Enkvist

Nina Enlund

Per Granlund

Simon Hagman

Ann-Charlotte Mård

Susanna Östman

Kurt Hellstrand (sekr.)

 
Ekonomi

I syfte att trygga den ekonomiska sidan av verksamheten finns en stödring. Flera företag och många enskilda personer stöder verksamheten ekonomiskt och för detta vill vi uttrycka vår glädje och tacksamhet.

Inbetalningar kan ske i form av engångssummor eller genom månatligt stöd (t.ex. 5, 10 eller 20 euro) i form av en betalningsförbindelse.

Mottagare: Familjearbetets stödring, konto: FI20 5567 0720 0800 05, referensnr 123.

Välkommen med i stödringen!

RSS Dagens bibelord

  • 27.5.2018 | Matt 28:19-20
    "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top