Familjearbete

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Denna uppmaning av aposteln Paulus var den grundläggande tanken när LFF:s familjearbete startade i augusti 2009. Familjearbetet ingår i LFF:s organisation och leds av en direktion.

Från första början har familjearbetet haft två huvudinriktningar. Dels omfattar det kris- och korrigerande arbete, dels förebyggande och uppmuntrande arbete.

Utgående från den kristna värdegrunden erbjuds par, familjer och enskilda människor som befinner sig i samlevnadssvårigheter, livskriser eller annars påfrestande situationer hjälp att hitta nya lösningar för att komma vidare i livet.

I det förebyggande arbetet kan ingå äktenskapsförberedande kurser, parweekender, föräldra- och gemenskapskvällar, själavårdskurser, ungdomssamlingar m.m.

Arbetet bland ungdomar och unga vuxna utgör en särskild sektor inom familjearbetet. Sedan 1.1.2016 är Richard Eklund anställd som ungdomsarbetare. Ungdomsrådet, som består av medlemmar från varje fridsförening, fungerar som inspiratör i ungdomsfrågor och handleds av Richard Eklund, Dana Fagerholm och Kurt Hellstrand.

 
Kontaktuppgifter till familjearbetaren

Kurt Hellstrand
Lindskogsgatan 17
68620 Jakobstad
Telefon: 045-276 0420
E-post: kurt.hellstrand@jakobstad.fi

 
Arbetstider

Måndag – torsdag

 
Verksamhetspunkter

Kyrkostrands församlingshem, Jakobstad
Kyrkbackens församlingshem, Karleby
LFF:s kontor, Permosvängen 111, Jakobstad

 
Direktionsmedlemmar

Anders Snellman (ordf.)

Marianne Asplund

Susanne Forsblom

Stig-Erik Enkvist

Nina Enlund

Per Granlund

Simon Hagman

Ann-Charlotte Mård

Susanna Östman

Kurt Hellstrand (sekr.)

 
Ekonomi

I syfte att trygga den ekonomiska sidan av verksamheten finns en stödring. Flera företag och många enskilda församlingsmedlemmar stöder verksamheten ekonomiskt och för detta vill vi uttrycka vår glädje och tacksamhet.

Inbetalningar kan ske i form av engångssummor eller genom månatligt stöd (t.ex. 5, 10 eller 20 euro) i form av en betalningsförbindelse.

Mottagare: Familjearbetets stödring, konto: FI20 5567 0720 0800 05, referensnr 123.

Välkommen med i stödringen!

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top