Historia

Pingstmötet – en lång tradition

Efter en lång och kall vinter kommer äntligen den efterlängtade våren. En vår, som för ljus, värme och sol med sig. Allting börjar leva i naturen. Flyttfåglarna kommer tillbaka från sydliga länder. Det börjar grönska i skog och mark. Träden får mössöron, liljekonvaljerna slår ut, häggen står i blom.

Men våren betyder också att det blir pingst. Pingst betyder förutom Andens högtid, att det är pingstmöte i Bosund. Barnen i familjerna i våra nejder har otåligt väntat och frågat: ”Mamma är det inte snart pingst så att det blir möte i Bosund?”

Man har i god tid gjort förberedelser med kläder och skor, för att vara färdiga då det stundar till pingst. I stora familjer skall det klaffa, för att alla skall vara nöjda. Pingstmötet i Bosund inleder sommarens stormöten i vår väckelse.

Varför samlas man till stormöten? Man kan dela upp behovet i flera punkter. För det första samlas man naturligtvis för att lyssna till Guds ord och få näring för sin själ. Man samlas för att sjunga sånger och psalmer. Men man samlas även för att få den sociala kontakten mellan medlemmarna i väckelsen. Förr i tiden, så länge vi inte var bilburna och andra färdmedel var långsamma, träffades man inte så ofta. Ungdomar hade ett behov att få träffa varandra, kanske för att hitta en livskamrat eller bara för att träffas, samtala och sjunga Sions Sånger. Nu är det annorlunda, alla har bilar och kan flytta sig från Esse till Bosund på några minuter. Ändå samlas ungdomarna till stormöten i väldiga skaror.

Förr i världen kom gästerna till mötet i god tid. Man sov över hos någon släkting eller bekant. Folk hade tid att vara på mötet. Det var inte så brått på den tiden. Det fanns inga radioutsändningar, som gjorde att man bekvämt kan ligga på soffan och lyssna på predikningarna. Också detta är en välsignelse för de som är sängbundna att kunna lyssna på sändningarna i radion. Det mest nymodiga är att kunna följa med predikningar på Internet, både synligt eller med bara ljud. Gud har gett oss förstånd att kunna använda tekniska hjälpmedel för att kunna sprida hans budskap.

Äldre folk berättar om hur de for cyklande till mötet, även längre bort. Man for t.o.m gående från Bosund till Karleby för att vara med på mötet. Tänk vilken hunger efter ordet, här blir vi alla skyldiga.

Att ordna stormöten fordrar planering och organisering. Tidigare var det lätt att ordna parkeringsplatser för bilar, det fanns så få. Men då välståndet ökade så skaffade alla bilar. Gud har välsignat oss med det jordiska, så alla har möjlighet att skaffa bil. Nu fordras mycket utrymme för att få rum med alla bilar. Men folk är villiga att ställa upp på talko, så mötesarrangemangen löper bra. Det finns bra ledare i våra församlingar.

Det var inte heller så mycket folk som skulle bespisas. Man var inte heller så kräsna som nu. Fordringarna från hälsovårdsmyndigheterna var inte så rigorösa som i våra dagar, då vi är en del av EU. Men vem minns inte röd lemonad och grisar då man var barn? Det var en fest att vara med på stormöten.

Predikningar hålls av ordets förkunnare både från när och fjärran. Vem minns inte predikningar om Andens utgjutelse på den första pingstdagen, eller utläggning om den förlorade sonen, Josef och hans bröder. Folk kom i fröjd, man var så nära Gud, fick känna att det var för min skull Jesus dog och försonade synden. Det var så verkligt att bägaren flödade över. Hämningarna försvann.

Vi får hoppas att pingstmötestraditionen kan få fortsätta och leva vidare i samma anda som tidigare. Generationer kommer och går, men Guds ord förbliver evinnerligen.

Bosund den 26 maj 2009

Bengt Björkskog

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top