Historia

Den laestadianska väckelsen är en väckelse inom den evangeliska lutherska kyrkan. Väckelsen fick sin början i svenska lappmarken på 1840-talet. Väckelsen har fått sitt namn av prosten Lars Levi Laestadius, som var verksam i Karesuando och Pajala.

Väckelsens huvudbudskap finner man i Jesu missionsbefallning: Predika omvändelse och syndernas förlåtelse för alla människor (Luk 24).

Väckelsen spriddes i hela Norden och till USA för ca.100 år sedan.

 

Läs mera: Något om Laestadianismen

RSS Dagens bibelord

  • 27.5.2018 | Matt 28:19-20
    "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top