Inremission i Finland

LFF bedriver inremissionsverksamhet i huvudsak inom de svenskspråkiga församlingarna i Borgå stift. Bönehusens lekmannapredikanter sänds ut till församlingarna, där de predikar i gudstjänster och övriga sammankomster.

Ansvarsperson för inremissionen i Finland är Stig-Erik Enkvist LFF:s verksamhetsledare.

 
Inremissionen i Svenskfinland våren 2017

8.1. Tammerfors svenska – Per-Ole Hjulfors

10.1. Vasa, tisdagssamling – Gösta Sundelin

11.1. Nykarleby sjukhem – Per-Erik Häggman

15.1. Evijärvi kyrka – Kurt Hellstrand och Olavi Forsbacka

27.1. Sandbacka åldringshem – Sture Wargh

 
3.2. Hagalund Nkby – Stig-Erik Enkvist

18.2. Kovjoki bönehus – Gösta Sundelin och Roger Pettersson

19.2. Ingå – Stig-Erik Enkvist

19.2. Purmo – Per-Ole Hjulfors

19.2. Evijärvi och Kortesjärvi – Per-Ole Hjulfors och Olavi Forsbacka

21.2. Sursik skola – Stig-Erik Enkvist

26.2. Maxmo – Kurt Enlund

26.2. Korsholm – Per Svenfelt

 
5.3. Nagu, Åbo – Anders Värnström

5.3. Grankulla – Gösta Sundelin

7.3. Vasa, tisdagssamling – Stig-Erik Enkvist

12.3. Närpes, Övermark – Per-Erik Häggman och Ole Björkström

14.3. Vasa, tisdagssamling – Torvald Hjulfors

17.3. P:öre gymnasium – Richard Eklund

19.3. Lovisa – Matias Gädda

19.3. Lappajärvi – Antero Heikkilä

26.3. Oravais – Rune Östman

26.3. Vörå – Rune Östman

29.3. Nykarleby Sjukhem – Peter Thylin

 
2.4. Korsnäs – Sture Wargh och Yngve Svenfelt

2.4. Petalax-Bergö – Peter Thylin

9.4. Kristinestad-Sideby – Staffan Snellman

14.4. Tammerfors – Kurt Enlund

23.4. Nedervetil – Gösta Sundelin

30.4. Replot-Björkö – Stefan Snellman

 
7.5. Malax – Kurt Hjulfors

9.5. Dragsvik garnison – Stig-Erik Enkvist

21.5. Munksnäs-Åggelby – Peter Fagerholm

 
Tabellen uppdateras efter hand.

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top