Inremission i Finland

LFF bedriver inremissionsverksamhet i huvudsak inom de svenskspråkiga församlingarna i Borgå stift. Bönehusens lekmannapredikanter sänds ut till församlingarna, där de predikar i gudstjänster och övriga sammankomster.

Ansvarsperson för inremissionen i Finland är Stig-Erik Enkvist LFF:s verksamhetsledare.

 
Inremissionen i Svenskfinland våren 2018

11.3. Lappfjärd, Sideby – Rune Östman
11.3. Oravais – Kurt Enlund
11.3. Petalax, Bergö – Sture Wargh
11.3. Närpes – Anders Värnström
11.3. Övermark – Yngve Svenfelt
11.3. Pörtom – Anders Värnström
11.3. Öster-Yttermark bönehus – Anders Värnström, Yngve Svenfelt
11.3. Evijärvi kyrka – Stig-Erik Enkvist
18.3. Vörå-Maxmo – Peter Thylin
25.3. Seinäjoki – Jukka Paananen, Olavi Forsbacka
30.3. Tammerfors svenska – Gösta Sundelin
 
1.4. Lappajärvi kyrka – Martti Vähäkangas
8.4. Petrus, Helsingfors – Matias Gädda
8.4. Nagu – Per-Ole Hjulfors
29.4. Replot- Björkö – Tomas Gäddnäs
29.4. Terjärv – Stig-Erik Enkvist
 
27.5. Malax – Stefan Snellman

 
Tabellen uppdateras efter hand.

RSS Dagens bibelord

  • 27.5.2018 | Matt 28:19-20
    "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top