Inremission i Finland

LFF bedriver inremissionsverksamhet i huvudsak inom de svenskspråkiga församlingarna i Borgå stift. Bönehusens lekmannapredikanter sänds ut till församlingarna, där de predikar i gudstjänster och övriga sammankomster.

Ansvarsperson för inremissionen i Finland är Stig-Erik Enkvist LFF:s verksamhetsledare.

 
Inremissionen i Svenskfinland våren 2018

11.3. Lappfjärd, Sideby – Rune Östman
11.3. Oravais – Kurt Enlund
11.3. Petalax, Bergö – Sture Wargh
11.3. Närpes – Anders Värnström
11.3. Övermark – Yngve Svenfelt
11.3. Pörtom – Anders Värnström
11.3. Öster-Yttermark bönehus – Anders Värnström, Yngve Svenfelt
11.3. Evijärvi kyrka – Stig-Erik Enkvist
18.3. Vörå-Maxmo – Peter Thylin
25.3. Seinäjoki – Jukka Paananen, Olavi Forsbacka
30.3. Tammerfors svenska – Gösta Sundelin
 
1.4. Lappajärvi kyrka – Martti Vähäkangas
8.4. Petrus, Helsingfors – Matias Gädda
8.4. Nagu – Per-Ole Hjulfors
29.4. Replot- Björkö – Tomas Gäddnäs
29.4. Terjärv – Stig-Erik Enkvist
 
27.5. Malax – Stefan Snellman

 
Tabellen uppdateras efter hand.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top