Kållbymöte 2016_arkiv

Fredag   
18.00 Staffan Snellman


18.30 Harry Ylipää


20.30 Mattias Gädda


23.00 Ungdomssamling med Timo Kontio, tolk Richard Granholm: ”Den sunda läran”.

 

Lördag   
10.00 Jorma Pesämaa


10.45 Per Svenfelt


13.00 Jouko Talonen


14.45 Peter Thylin


15.30 Harry Ylipää


18.00 Mattias Gädda


18.45 Timo Kontio


21.00 Sångafton. Andakt : Kaj Fagerholm.


23.00 Ungdomssamling med Timo Saitajoki, ”Varför tillåter Gud lidande?”

Söndag 
10.00 Gudstjänst. Predikan Aarre Kuukauppi, liturg Stefan Eriksson.


12.00 Harry Ylipää


12.45 Yngve Svenfelt


14.00 Barnens sångstund
15.00 Aarre Kuukauppi
15.45 Timo Kontio
18.00 Jouko Talonen
18.45 Rune Östman

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top