Kurser

ÄKTENSKAPSFÖRBEREDANDE KURSER

LFF ordnar äktenskapsförberedande kurser för par som nyligen gift sig eller planerar att gifta sig. Under kurserna ges deltagarna möjlighet att förbereda sig för en av de viktigaste uppgifterna i livet: att vårda äktenskapet enligt Guds vilja.

Kurserna är avgiftsfria och ordnas vanligen en gång på våren (20.5.2017) och en gång på hösten.

Arrangör: LFF:s familjearbete

Kursledare: Kurt Hellstrand

Anmälan: kurt.hellstrand@jakobstad.fi

 

HJÄLPLEDARE- OCH MISSIONSASSISTENTSUTBILDNING

Utbildningen ordnas för dem som är intresserade av att vara hjälpledare på sommarens barn- och skriftskolläger och för dem som är intresserade att delta i missionsresorna till Albanien och Ryssland. Undervisningen är också öppen för andra unga som vill få grundläggande undervisning i kristen tro.

Hjälpledare- och missionsassistentsutbildningen har ett gemensamt grundblock där man går igenom centrala saker i kristen tro och praxis. Efter det tar vardera utbildningen en egen inriktning och fokuserar på sin egen uppgift.

Grundblocket är alltså en obligatorisk del i både hjälpledare- och missionsassistentsutbildningen och den första träffen är lördagen den 1 oktober 2016 kl. 9.00. Tidtabellen för det gemensamma grundblocket är följande:

1.10, kl. 9.00                       Tema: Guds Ord

12.11, kl. 10.00                   Tema: Enkel troslära

3.12, kl. 10.00                     Tema: Ledarskap och praxis

Vi samlas i LFF:s nya utrummen på Permosvängen 113, 68600 Jakobstad.

 

Efter grundblocket fortsätter HJÄLPLEDARUTBILDNINGEN med fyra enskilda träffar, där det gås igenom saker lämpade för hjälpledarskolningen.

Anmälning till hjälpledarutbildning:

Richard Eklund, riki.eklund@gmail.com, 044 2861293

 

M.E.S.-UTBILDNINGEN fortsätter med undervisning lämpad för missionsarbete. Utbildningen ordnas under tre lördagar våren 2017.

Anmälning till M.E.S.-utbildningen:

Jimmy Svenfelt, jimmysvenfelt@gmail.com, 044 9743538

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top