Kurser

ÄKTENSKAPSFÖRBEREDANDE KURSER

LFF ordnar äktenskapsförberedande kurser för par som nyligen gift sig eller planerar att gifta sig. Under kurserna ges deltagarna möjlighet att förbereda sig för en av de viktigaste uppgifterna i livet: att vårda äktenskapet enligt Guds vilja.

Kurserna är avgiftsfria och ordnas vanligen en gång på våren och en gång på hösten.

Arrangör: LFF:s familjearbete

Kursledare: Kurt Hellstrand

Anmälan: kurt.hellstrand@jakobstad.fi

 

MISSIONSASSISTENTSUTBILDNING

Utbildningen ordnas för dem som är intresserade att delta i missionsresorna till Albanien och Ryssland. Undervisningen är också öppen för andra unga som vill få grundläggande undervisning i kristen tro.

Missionsassistentsutbildningen har ett inledande grundblock där man går igenom centrala saker i kristen tro och praxis. Efter det tar utbildningen mera fokus på sin egen uppgift. I Grundblocket behandlas följande saker:

Guds Ord

Enkel troslära

Ledarskap och praxis

M.E.S.-UTBILDNINGEN fortsätter med undervisning lämpad för missionsarbete. Utbildningen ordnas under tre lördagar våren 2017.

Anmälning till M.E.S.-utbildningen:

Jimmy Svenfelt, jimmysvenfelt@gmail.com, 044 9743538

 

HJÄLPLEDARUTBILDNING

Hjälpledarutbildningen ordnas för dem som är intresserade av att vara hjälpledare på sommarens barn- och skriftskolläger. Utbildningen är också öppen för andra unga och gamla som vill få grundläggande undervisning i kristen tro. Hjälpledarutbildningen kommer till största del att ha egna samlingar, men kommer också att ta del av M.E.S.-utbildningens undervisningar.

Följande hjälpledarutbildning startar hösten 2017, och anmälningar tas redan emot. Vi hoppas att utbildningen kan vara lärorik och rolig, en inkörsport till församlingsarbetet och till välsignelse för många! Välkomna med!

Anmälning till hjälpledarutbildning:

Richard Eklund, richard.eklund@lff.fi, 044 2861293

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top