Larsmo sommarmöte

Larsmo sommarmöte

 

”Herre, öppna våra ögon”

 

Varmt välkomna till sommarmöte vid Larsmo kyrka 6-8.7.2018

Överskriften för årets sommarmöte är en bön. Vi ber att Gud ska öppna våra ögon för att se att Gud är vår frälsnings Gud, men också för att se våra medmänniskor och deras behov. Sommarmötet infaller under den helg i kyrkoåret när temat är kärlekens lag. Möteshelgen kallar oss bort ur egen bekvämlighet och egoism för att se och vara till för varandra. Gud har öppnat en dörr för evangeliet, till att på Guds ords grund tjäna och betjäna våra medmänniskor.

I en av helgens gammaltestamentliga texter är profeten Elisa i en svår situation, omringad av förföljare. Hans tjänare drabbas av fruktan. Elisa ber en bön: “Herre, öppna hans ögon, så att han ser.” Tjänarens ögon öppnas. Han får se hela berget fullt av hästar och vagnar av eld runt profeten, Guds himmelska armé!

Som kristna kan vi också känna oss omringade och förföljda i en tid när kärleken kallnar och avkristningen går framåt med hast. Vi kan på samma sätt drabbas av fruktan, eller köra fast i mänskliga tankegångar, att börja se på oss själva, våra begränsade möjligheter och egna stängda dörrar. Sekulariseringens vindar kan köra Guds folk i en fångenskap av missmod, tvivel, otro och pessimism.

Vår bön inför mötet är att våra ögon skall öppnas till att i tro se den levande, sanne och allsmäktige Gud, som vi möter i Guds eget ord. Vi ber om väckelse, att Gud kallar människor från mörker till ljus, till omvändelse och tro. Jesus säger: “Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga.” (Upp. 3:8) Herre, öppna våra ögon för den dörren!

Mötesområdet är omkring Larsmo kyrka på kyrkbacken i Fagernäs. Mötestillfällena och serveringen sker i stortält. Sommarmötet radieras via Radio LFF på frekvensen 98,0 MHz och sänds också på internet via Youtube. Talen tolkas förutom till svenska eller finska också till engelska.

Arrangörer för Larsmo sommarmöte är Risöhäll bönehusförening, Näs fridsförening och Bosund bönehusförening i samarbete med Larsmo församling.

Välkommen i Jesu namn!

 
PROGRAM, pdf
INBJUDAN, pdf
MEDIAINFO 4.7.2018, pdf
INFO FÖR HUSVAGNAR och -BILAR, pdf
BILDER FRÅN MÖTESOMRÅDE, pdf
PRISLISTA, pdf
 

PROGRAM

Fredag 6.7 Talare Tolk
14.00 Öppningsord och bön
Predikan
-||-
Marko Sjöblom
Peter Thylin
Torvald Hjulfors
Timo Tupeli
Timo Tupeli
Anne Nilsen
17.00 Predikan Stefan Snellman Jussi Peltola
19.00 Predikan
-||-
Timo Orre
Harry Ylipää
Hans Vasara
Yvonne Holmborg
22.00 Ungdomssamling Stig-Erik Enkvist Anne Nilsen
Lördag 7.7
10.00 Predikan
-||-
Markus Grankulla
Kurt Hjulfors
Tomi Grankulla
Timo Tupeli
13.00 Predikan
-||-
Harry Ylipää
Matti Rahja
Yvonne Holmborg
Leif Grankulla
16.00 Predikan Ahti Vähäkangas Peter Thylin
18.00 H.H.N. skriftetal
Liturg
Timo Orre
Marko Sjöblom
Hans Vasara
21.00 Sångstund, andakt Gösta Sundelin Esa Rahja
23.00 Ungdomssamling, andakt Richard Eklund Yvonne Holmborg
Söndag 8.7
10.00 Gudstjänst, predikan
Liturg
Per Svenfelt
Marko Sjöblom
10.00 Finsk predikan i förs.hemmet Esa Rahja
12.00 Predikan
-||-
Matti Rahja
Ahti Vähäkangas
Leif Grankulla
Timo Tupeli
14.15 Barnens sångstund
15.00 Predikan
-||-
Kjell Asplund
Harry Ylipää
Jussi Peltola
Markus Grankulla
18.00 Predikan
Avslutningspredikan
Timo Orre
Antero Heikkilä
Hans Vasara
Leif Grankulla

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top