Syskonorganisationer

LFF har diverse syskonorganisationer världen över;

Rauhan Sana eller LYRS (www.lyrs.fi) är LFF:s syskonorganisation i Finland som verkar i huvudsak i de finskspråkiga delarna av landet.

Apostolic Lutheran Church of America (www.apostoliclutheran.org) är LFF:s syskonorganisation i Amerika. ALC är ett förbund med 57 församlingar utbredda över hela USA och i Kanada.

Torne-Kalix Älvdalars Stortältförening samlar norra Sveriges småförstfödda (rauhansanagruppen) till två stormöten varje sommar. Möten ordnas av de lokala laestadianska föreningarna.

Alta-kristna möts i två bönehusföreningar i Alta-trakten. Den äldre samlas i Elvebakkens bönehus och den yngre i Rafsbotten. Till Alta-kristna räknas också laestadianska föreningar vid Porsangerfjorden.

 

LFF ansvarar inte för informationen bakom dessa länkar.

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top