Mission

De svenska bönehusföreningarnas gemensamma organisation Laestadianernas Fridsföreningars Förbund, LFF, har som en huvuduppgift att befrämja och koordinera väckelserörelsens gemensamma missionsarbete. Inom ramen för missionsarbetet sänds predikanter ut på predikoresor till församlingarna i Borgå stift. De predikar i kyrkor, församlingshem, bönehus och byagårdar och övriga ställen där möten ordnas. Missionsarbete utförs också i olika fängelser.

LFF utför missionsarbete i Ingermanland sedan 1987. I staden Kingisepp (Jaama) hade LFF under en lång tid ansvaret för Jaama församling som hör till Ingermanlands kyrka. Missionsresor görs även till bl.a. Karelen och Sibirien i samarbete med Ingermanlands kyrka.

LFF har på finskt håll missionssamarbete med Lähetysyhdistys Rauhan Sana.

 

Den eld som vår Frälsare sände skall föras från vän och till vän!
Till alla han budskapet sände som själv han ju bjuder oss än:
Gå ut i hela världen, förkunnande mitt ord,
för allt som Fadern skapat, för folken på vår jord.
Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.

(Psb. 427: 3)

  

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top