Närvilä bönehus

Närvilä bönehus ligger synligt och lättillgängligt invid Jyväskylävägen, i hörnet av Bondegatan och Kaustargatan, strax innan man närmar sig Karleby centrum.

Det nya bönehuset, som invigdes och togs i bruk 29.5.2003, tillhandahåller moderna och ändamålsenliga utrymmen för mötestillfällen, minnesstunder, dop, bröllop etc. Det totala antalet sittplatser är 252, varav 182 i samlingssalen och 70 i serveringsrummet. Det välutrustade köket har kapacitet för ca 180 mat- och 250 kaffegäster.

För de allra minsta finns skötrum i anslutning till ett skilt barnrum, vilket gör det möjligt att delta i olika tillfällen även på de mindre barnens villkor.

Verksamhet

I Närvilä bönehus samlas vi under olika former till gemenskap kring Guds Ord.

Sammankomst, som utgör stommen för vår verksamhet, hålls varje söndag kl. 15. Då samlas alla åldrar för att tillsammans sjunga och lyssna till predikan, som hålls av någon av föreningens predikanter.

Ett veckoslut per månad ordnas helgsammankomst med inbjuden talare, då möten hålls både lördag kl. 19 och söndag kl. 15 och 19.

Sångafton ordnas en gång per termin.

På söndag förmiddag kl. 10 samlas barnen till söndagsskola.

Ungdomssamling hålls i regel lördag kväll kl. 20.

Pensionärerna samlas till syförening tisdag kl. 12.

Varannan torsdag kväll kl.18 ordnas bibelsamtal.

Stormöten ordnas årligen i Karleby sockenkyrka eller Gamlakarleby stadskyrka.

Välkommen med! 

 

Besök Närvilä Bönehusförenings egna webbsidor för mera information!

 

image_gallery8

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top