Om LFF

Målsättning

Väckelsens målsättning är att föra ut Guds Ord till människorna enligt Jesu missionsbefallning i Matt. 28:19-20  ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Väckelsen betonar:

  1. Bibeln är Guds ord
  2. Bikten betonas som ett nådemedel och en hjälp i vardagslivet.
  3. Gud älskar alla människor och Han vill ge varje enskild människa möjlighet att omvända sig och bli Hans barn.
  4. Allt fullkomnades genom Jesus, Guds Son, som föddes till vår frälsning. Han tog på sig hela världens synder och led korsets död för din och min skull. (Joh. 3: 16)
  5. Jesus överlät fullmakten att förlåta synder åt lärjungarna. (Joh. 20: 23)
  6. Den Helige Andes uppgift är att vägleda den kristna människan på vägen till himlen.

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top