Om LFF

Målsättning

Väckelsens målsättning är att föra ut Guds Ord till människorna enligt Jesu missionsbefallning i Matt. 28:19-20  ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Väckelsen betonar:

  1. Bibeln är Guds ord
  2. Bikten betonas som ett nådemedel och en hjälp i vardagslivet.
  3. Gud älskar alla människor och Han vill ge varje enskild människa möjlighet att omvända sig och bli Hans barn.
  4. Allt fullkomnades genom Jesus, Guds Son, som föddes till vår frälsning. Han tog på sig hela världens synder och led korsets död för din och min skull. (Joh. 3: 16)
  5. Jesus överlät fullmakten att förlåta synder åt lärjungarna. (Joh. 20: 23)
  6. Den Helige Andes uppgift är att vägleda den kristna människan på vägen till himlen.

RSS Dagens bibelord

  • 27.5.2018 | Matt 28:19-20
    "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top