Punsar Bönehus

INFO TILL MEDLEMMARNA I PUNSAR BÖNEHUSFÖRENING R.F

PUNSAR BÖNEHUSFÖRENING R.F:S ÅRSMÖTE HÅLLS VIA TEAMS
TORSDAGEN DEN 6:e MAJ 2021 kl. 19.00 (Teams kanalen öppnas kl. 18.30)

Anmälan till Årsmötet senast 4.5.2021.
Genom att fylla i dina kontaktuppgifter i länken nedan anmäler du dig till årsmötet. Kom ihåg att fylla
i namn även på andra deltagare som deltar via samma dator! Den som inte har möjlighet att närvara
via teams kan anmäla sig till Ove Snellman senast 4.5 via e-post till adressen
ove.snellman@snellman.fi

Anmäl dig via denna länk:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5mSfYw4z6EuzEWOB1aL7A1Qdug_xRv1Auz0K7I6XAYNUQ1paNTE5REtQNjdSNE5RT1lNVFNSQUEzRC4u

Föredragningslista och övriga möteshandlingar
Föredragningslistan samt övriga bilagor som hör till årsmötet sänds ut till den e-post adress som man
uppgett vid anmälan. Kommentarer och ev. avvikande åsikter till föredragningslistan tas emot fram
till 23.04.2021 på e-post ove.snellman@snellman.fi. Uppdaterad föredragningslista sänds ut senast
27.4.2021.

Välkommen att anmäla dig till mötet!

Styrelsen

Regler vid sammankomst tillfällen.

Höstmötets predikningar hålls i bönehuset och streamas via Punsars och LFFs Youtube kanaler. Tapanis predikan sänds som bandad. Ingen samlas i bönehuset. Normala söndagar streamas enbart via Punsar Youtubekanal.

Söndagsskolan sänder barnens söndagssandakt enbart via Punsars Youtube kanal klockan 10.00 på söndag mornar. Ingen tisdagsskola tills vidare.

Punsar Bönehusförening r.f.
Styrelsen

 

Punsar
Punsar Bönehus finns i Pedersöre invid stamväg 68 mellan Ytteresse och Esse kyrkby.

Det nya bönehuset som rymmer drygt 500 sittplatser togs i bruk år 1996.

Ägare är Punsar Bönehusförening r.f.

 

 

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top