Rapport från LFFs årsmöte 2017

Rapport från LFFs årsmöte 2017

Comments Off on Rapport från LFFs årsmöte 2017

Rapport från LFF:s årsmöte i Skutnäs bönehus den 21.4.2017.

LFF:s årsmöte inleddes kl. 19.00, till ordförande valdes Jonas Björkskog och till sekreterare Anders Asplund. Närvarande var 42 personer. Bokslutet genomgicks och godkändes. Jens Björkskog återvaldes som ordförande för LFF:s styrelse under följande år. Årsmötet stadfäste de förslag till nya styrelsemedlemmar som föreningarna utsett på sina årsmöten.

LFF:s styrelse hade som förslag till årsmötet att LFF skulle ansluta sig som medlemsförening till Suomen Teologinen Instituutti (STI). Stig-Erik Enkvist föredrog ärendet och det godkändes enhälligt. STI är en utbildningsorganisation som grundades 1987 av några konservativa väckelserörelser. STI ger ut en tidning, Kulmakivi, på svenska Hörnstenen, några gånger i året. Mera information om STI finns på www.sti.fi. Styrelsen gavs fullmakt att utse en person till STI:s styrelse.

Årsmötet 2016 beställde en enkät om LFF:s verksamhet, och den presenterades av Pontus Gädda. Enkäten har besvarats av medlemsföreningarna, och gav en riktgivande information om synen på de olika verksamheterna inom LFF.

Noterades att Sions Sånger som app har blivit klar och läggs ut till försäljning under maj månad. Den passar för Android och IOS operativsystem. Priset är 8,99 € och går oavkortat till missionsarbetet. En stödring till förmån för Inre missionens och medias verksamhetsledares lön planeras också att bildas, för att underlätta LFF:s ekonomi. Mera uppgifter om stödgruppen kommer senare.

Stig-Erik Enkvist
Verksamhetsledare, inre mission och media

About the author:

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top