Info om Risöhäll Bönehus

Info om Risöhäll Bönehus

Föreningens kontonummer:
FI 87 5567 5520 0131 22    STÖD FÖR VERKSAMHETEN
FI 94 5567 4120 0211 14    Barn och Ungdomsverksamhet
FI 72 5567 4120 0211 22    Mission
FI 19 5567 4120 0211 06    Diakoni         FI 60 5567 4120 0045 57  (Byggkontot)

         Mobil Pay

  • Barn och Unga   –  71697
  • Brukskonto        –   71502
  • Diakoni             –     48609
  • Mission       –           91815

Föreningen söker ny vaktmästare till bönehuset med start 1.5 2021. Mera info fås av Anders Snellman 0447966362 eller Patrik Byggmästar 0449728856. Fritt formulerade ansökningar kan lämnas in muntligen eller skriftligen åt Anders Snellman, anders.snellman@snellman.fi före 15.3 2021

Risöhäll bönehus finns i Risöhäll, i den södra delen av Larsmo kommun.

Sammankomsterna och söndagsskolan streamas varje söndag över internet.

Onsdagsskolan ordnas via google meet.

På söndagar samlas församlingsmedlemmarna i bönehuset för att lyssna till Guds ord. Då sjungs psalmer och sions sånger och någon av föreningens predikanter håller predikan. Förutom detta hålls söndags- och onsdagsskola för barn och ungdomar, bibelstudium, kaffekvällar m.m. Aktivitetskvällar ordnas också för de yngre ungdomarna.  Se närmare information under verksamhetAKTUELL INFORMATION FINNS I HÄNDELSEKALENDERN !

Bönehuset kan även hyras för bröllop, födelsedagsfester, minnesstunder och andra festliga tillfällen.

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top