Ta Kontakt

Uppdateringar till hemsidan
info@lff.fi
Ordförande
Jens Björkskog
jens.bjorkskog@lff.fi
Tel. 050-084 6354
Verksamhetsledare för inre mission och media
Stig-Erik Enkvist
+35850 5580252
stig-erik.enkvist@lff.fi
Kassör
Tommy Granholm
tommy.granholm@nooga.fi
Tel. 050-349 3160
Verksamhetsledare för utlandsmission
Vesa Pöyhtäri
vpoyhtari@hotmail.com
Tel. 044-217 5410
Missionär i Albanien
Jimmy Svenfelt
jimmysvenfelt@gmail.com
Tel.nr i Finland: +358449743538
Familjearbetare

Kurt Hellstrand
kurt.hellstrand@jakobstad.fi
Tel. 045-276 0420 Må-To

Ann-Christin Snellman
ann-christin.snellman@edu.novia.fi
Tel. 044-750 9899

Ungdomsarbetare
Richard Eklund
richard.eklund@lff.fi
Tel. 044-286 1293
Webbredaktör
Susanna Häggblom
susanna.haggblom@lff.fi
Tel. 050-3648 288
Redaktör för Sions Missionstidning
Tomas Gäddnäs
tomas.gaddnas@lff.fi
Tel. 044-796 6342

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top