Ta Kontakt

Uppdateringar till hemsidan
info@lff.fi
Ordförande
Jens Björkskog
jens.bjorkskog@lff.fi
Tel. 050-084 6354
Verksamhetsledare för inre mission och media
Stig-Erik Enkvist
+35850 5580252
stig-erik.enkvist@lff.fi
Kassör
Tommy Granholm
tommy.granholm@nooga.fi
Tel. 050-349 3160
Verksamhetsledare för utlandsmission
Vesa Pöyhtäri
vpoyhtari@hotmail.com
Tel. 044-217 5410
Missionär i Albanien
Jimmy Svenfelt
jimmysvenfelt@gmail.com
Tel.nr i Finland: +358449743538
Familjearbetare

Kurt Hellstrand
kurt.hellstrand@jakobstad.fi
Tel. 045-276 0420 Må-To

Ann-Christin Snellman
ann-christin.snellman@edu.novia.fi
Tel. 044-750 9899

Ungdomsarbetare
Richard Eklund
richard.eklund@lff.fi
Tel. 044-286 1293
Webbredaktör
Susanna Häggblom
susanna.haggblom@lff.fi
Tel. 050-3648 288
Redaktör för Sions Missionstidning
Tomas Gäddnäs
tomas.gaddnas@lff.fi
Tel. 044-796 6342

RSS Dagens bibelord

  • 27.5.2018 | Matt 28:19-20
    "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top