Understöd LFF

Nu kan du stöda LFFs arbete genom att betala in till något av följande konton. Du väljer själv understödsområde och summa. Stöd gärna månatligen genom att göra en automatisk betalning från ditt konto.

Gud välsignar en glad givare.

 

Understöd till: Referensnr  Kontonr (IBAN) Bic
Stödring för Familjearbete 123 FI20 5567 0720 0800 05 OKOYFIHH
Stödring för ungdomsarbetet 7773 FI20 5567 0720 0800 05 OKOYFIHH
Barnläger 8882 FI36 5567 0720 0193 83 OKOYFIHH
Deltagaravgift för barnläger 4446 FI36 5567 0720 0193 83 OKOYFIHH
Missionen i Finland 33336 FI36 5567 0720 0193 83 OKOYFIHH
Missionsmagasinet FI68 5567 0720 0780 74 OKOYFIHH
Missionen i Ryssland 22224 FI57 5567 0720 1018 43 OKOYFIHH
Missionen i Ryssland 1999 FI36 5567 0720 0193 83 OKOYFIHH
Missionen i Albanien 1119 FI57 5567 0720 1018 43 OKOYFIHH
Missionen i Albanien 6114 FI57 5567 0720 1018 43 OKOYFIHH
Stöd för kyrkobygget i Karatusa 5555 FI57 5567 0720 1018 43 OKOYFIHH
Stödring för Vesa Pöyhtäris lön
(Verksamhetsledare för utlandsmission)
13 FI86 1065 3000 2234 99 NDEAFIHH
Stödring för Per-Ole Hjulfors’ lön
(Verksamhetsledare för hemlandsmission och media)
3324 FI36 5567 0720 0193 83 OKOYFIHH
Stödring för Richard Eklund
(Ungdomsarbetare)
3874 FI20 5567 0720 0800 05 OKOYFIHH
Övriga bidrag genom att skriva text i textfältet FI36 5567 0720 0193 83 OKOYFIHH

 
LFF har insamlingstillstånd av Polisstyrelsen för stöd av förbundets verksamhet i Finland och Ryssland.
Tillståndsnummer RA/2018/1091, beviljat för tiden 1.1.2019-31.12.2021 i hela landet utom Åland.

 

Good Foundation

 
Det finns också möjlighet att stöda Good Foundation i deras verksamhet att ge drogmissbrukare ett nytt, drogfritt liv.

Du kan understöda dem genom att betala valfri summa till

Mottagare Stödring för Good Foundation
Referensnummer 5128
IBAN FI20 5567 0720 0800 05
BIC OKOYFIHH

Good Foundation har insamlingstillstånd från Svensk Insamlingskontroll, Kontrollgirokonto 90 04 36-7, utfärdat av svenska Socialstyrelsen.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top