Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ett organ inom LFF:s familjearbete och fungerar som idéspridare inom ungdomsverksamheten. Vi strävar till att göra ungdomarnas röst hörd, att aktivera ungdomarna i fridsföreningarna och att bygga vidare på ungdomsarbetet inom LFF.

Vår uppgift är bland annat att koordinera de stora ungdomssamlingarna som föreningarna ordnar en gång i månaden. Vi fungerar som en länk mellan ungdomarna och föreningarna, så att ungdomarnas åsikter lättare kommer fram. Vi ger förslag till föreningarna om teman som är aktuella för ungdomar i dag.

Som handledare för UR fungerar Kurt Hellstrand (kurt.hellstrand@jakobstad.fi), Dana Fagerholm (danafagerholm@hotmail.com) och Richard Eklund (richard.eklund@lff.fi). Medlemmarna i UR kommer från alla föreningar inom LFF. Nedan finns en lista över ordinarie medlemmar från respektive förening. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller förslag på evenemang och teman.

 

UNGDOMSRÅDETS MEDLEMMAR

Handledare

Dana Fagerholm – danafagerholm@hotmail.com
Richard Eklund – richard.eklund@lff.fi
Kurt Hellstrand – kurt.hellstrand@jakobstad.fi

Bosund bönehusförening

Filip Sundström (ord 2018–19)
Paulina Svenfelt (ord 2018–19) – paulina.svenfelt@gmail.com
Joel Svenlin (ers 2018–19) – joel.svenlin@multi.fi

Fridsföreningen i Södra Finland

Camilla Enkvist (ord 2018–19) – camilla.enkvist@outlook.com
Sofia Sundqvist (ord 2018-19) – fia-92@hotmail.com
Andréa Helmes (ers.) – andrea.helmes@gmail.com

Jakobstads Fridsförening

Robert Enqvist (ord 2018-19) – robertenqvist@live.com
Viktoria Snellman (ord. 2018-19) – viktoria.snellman@hotmail.com
Emelie Asplund (ers 2018-19)

Kållby Fridsförening

Leander Sundström (ord 2018-19) – leander.1998sundstrom@gmail.com
Jasmine Hjulfors (ord 2018-19) – jasminehjulfors@hotmail.com
Benjamin Mård (ers 2018–19) – benjamin.mard@nordicbyggtjanst.fi
Julia Östman (ers 2018–19) – juliaostman99@gmail.com

Närvilä Bönehusförening

Leevi Leipälä (ord 2018–19)
Lilian Tylli (ord 2018–19)
Monika Tylli (ers 2018–19)
Robin Fagerholm (ers 2018–19)

Näs Fridsförening

Anette Gäddnäs (ord 2017–18) – anette.gaddnas@gmail.com
Niclas Svenlin (ord 2017-2018) – niclas.svenlin@hotmail.com, 0503091220

Punsar Bönehusförening

Martina Kung (ord 2018-19)
Kevin Lassfolk (ord 2018-19) – klassfolk@gmail.com, 040 3746312
Christoffer Lassfolk (ers 2018-19) – lassfolk.christoffer@gmail.com

Risöhäll Bönehusförening

Ronja Björkskog (ord 2018-2019)
Emilia Hjulfors (ord 2016-17) – miili_hj@hotmail.com
Fredrik Fagerholm (ord 2016-17) – fredrik.fagerholm@hotmail.com
Mary Nynäs (ers 2018-19)

Vasa fridsförening

RSS Dagens bibelord

  • 27.5.2018 | Matt 28:19-20
    "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top