Ungdomssamlingar

I Jakobstads- och Karlebynejden ordnas månatligen storungdomssamlingar i något av bönehusen. Ungdomssamlingarna planeras och ordnas i samarbete mellan Ungdomsrådet och fridsföreningarna. Utöver de gemensamma ungdomssamlingarna så ordnas diverse ungdomsverksamhet av fridsföreningarna och av LFF:s ungdomsarbete. Se bönehusens egna händelsekalendrar och verksamheten för unga och unga vuxna för mera information om den verksamheten.

Kommande gemensamma ungdomssamlingar:

3.6 Pörkenäs (arrangörer: Jakobstads fridsförening)
Skolavslutning
Medverkande: Lennart Ahlvik, m.fl.

10.6 Bosund
Medverkande: Torvald Hjulfors, m.fl.

11.8 Kållby
Tema: Att vandra med Gud i vardagen
Medverkande: Alaric Mård

12.8 Kållby
Tema: ”Vad betyder Skriften allena?”
Medverkande: Richard Eklund

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top