Verksamhet

Sammankomster

Söndagar kl. 15.00 sammankomst.

En helg per månad, med undantag av sommarmånaderna, ordnas större helgsammankomster. Under dessa är mötestiderna vanligen lördag kl. 19.00 och söndag kl. 15.00 och 18.00. I Lepplax bykyrka ordnas sammankomst 3 gånger per termin på lördag kväll kl. 19.00.

Föreningen har för tillfället fyra predikanter och 2 andaktshållare.

Söndagsskola

Söndagar kl. 10.00 söndagsskola i Lepplax och 11.00 söndagsskola i Kållby.

I Kållby har föreningen sex söndagsskollärare och i Lepplax fyra söndagsskollärare samt tre hjälpledare.

Ungdomar och unga vuxna

Tisdagssamling för unga vuxna ordnas varje tisdag under vinterhalvåret. Ungdomssamlingar ordnas några gånger per termin. Dessutom är det ofta öppet hus för yngre tonåringar på fredag kvällar från kl. 20.00.

 
Övrig verksamhet i bönehuset är bl.a. basarer, symöten, bibelstudium, föräldrasamlingar, sångstunder m.m. Se närmare annonsering i Kyrkpressen och i ortens tidningar. Kontrollera också på händelsekalendern vad som händer i bönhuset.

Varmt välkomna i församlingsgemenskapen!

 

flyna4

 

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top