Verksamhet

Sammankomster

Söndagar kl. 15.00 sammankomst.

En helg per månad, med undantag av sommarmånaderna, ordnas större helgsammankomster. Under dessa är mötestiderna vanligen lördag kl. 19.00 och söndag kl. 15.00 och 18.00. I Lepplax bykyrka ordnas sammankomst 3 gånger per termin på lördag kväll kl. 19.00.

Föreningen har för tillfället fyra predikanter och 2 andaktshållare.

Söndagsskola

Söndagar kl. 10.00 söndagsskola i Lepplax och 11.00 söndagsskola i Kållby.

I Kållby har föreningen sex söndagsskollärare och i Lepplax fyra söndagsskollärare samt tre hjälpledare.

Ungdomar och unga vuxna

Tisdagssamling för unga vuxna ordnas varje tisdag under vinterhalvåret. Ungdomssamlingar ordnas några gånger per termin. Dessutom är det ofta öppet hus för yngre tonåringar på fredag kvällar från kl. 20.00.

 
Övrig verksamhet i bönehuset är bl.a. basarer, symöten, bibelstudium, föräldrasamlingar, sångstunder m.m. Se närmare annonsering i Kyrkpressen och i ortens tidningar. Kontrollera också på händelsekalendern vad som händer i bönhuset.

Varmt välkomna i församlingsgemenskapen!

 

flyna4

 

RSS Dagens bibelord

  • 12.12.2018 | 1 Pet 1:13
    Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top