Verksamheten i Risöhäll bönehus

Verksamhetsplan 2019

         Mobil Pay

  • Barn och Unga   –  71697
  • Brukskonto        –   71502
  • Diakoni             –     48609
  • Mission       –           91815

SammankomsterRisöhäll församling

Sammankomster hålls varje söndag eftermiddag vanligen kl. 15.00. Sammankomsterna är tvåspråkiga och predikan tolkas till finska eller svenska. Varje predikan tolkas också till engelska via hörlurar eller internet. Större helgsammankomster ordnas under vinterhalvåret ca en gång per månad. Till dessa kallas oftast talare från någon annan laestadiansk förening i Finland, Sverige eller Norge. Då samlas man lördag kl 19.00 och söndag kl. 14.00 och 18.00. Man kan lyssna till predikningarna via internet några timmar efter sammankomsten under fliken Lyssna, eller följa med i direktsändning via bönehusets Youtube-kanal.

Föreningen har egna predikanter:  Per Svenfelt, Per-Ole Hjulfors, Stig-Erik Enkvist, Antero Heikkilä och Esa Rahja. Tolkningen av predikningarna sköts av föreningsmedlemmar som utsetts av föreningen. Vid orgeln sitter varje söndag någon av föreningens egna förmågor.

Söndagsskola

Lilla söndagsskolan, för barn under skolåldern kör igång inkommande söndag (17.11-19) kl.10 i serveringsrummet.

Söndagsskola för de yngre barnen hålls söndag förmiddag kl. 10.00 under vår- och höstterminen. Många barn samlas till söndagsskolan varje söndag. På onsdagskvällarna kl. 18.00 samlas de äldre barnen till bibelundervisning i stora salen. Söndagsskolans schema hösten 2019 

Bibelsamtal

Bibelsamtal ordnas 2ggr/månad tisdag eller fredag under vinterhalvåret, se händelsekalendern, kl.19.00 med församlingens talare eller annan präst/talare som inledare, varefter diskussion och samtal följer. I bibelsamtalen deltar såväl ungdomar som yngre och äldre vuxna. Efteråt hålls servering. Alla är välkomna med.

Ungdomar

För barn och ungdomar ordnas även annan verksamhet, t.ex. resor och temakvällar; mera information hittas i facebookgruppen Barn och Ungdomsverksamhet i Risöhäll.

Kaffekvällar

Kaffekvällar ordnas varje onsdagkväll kl. 18.30, med lotteri sista onsdagen i månaden . Till kaffekvällarna samlas både kvinnor, män och barn. Alla är välkomna med.

Ibland ordnas också kvinnokvällar i vårt bönehus i samarbete med andra församlingar.

All verksamhet i Risöhäll bönehus finansieras av föreningsmedlemmarna, dels genom offergåvor som uppbärs på söndagarna, dels via frivilliga bidrag som medlemmarna skänker till föreningen.

 

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top