Verksamhet

Sammankomster

Söndagar kl.15. En helg per månad, med undantag av sommarmånaderna, ordnas möten också på lördag, då mötestiderna är lördag kl. 19:00 i bönehuset eller i någon av stadens kyrkor, söndag kl. 14:00 och 18:00 i bönehuset.
Se närmare annonsering i ortens tidningar, händelsekalendern eller 
fridsföreningens facebooksida.

Söndagsskola

Söndagar kl.10, höstterminen: september–december och vårterminen: januari–maj.

Syförening

Tisdagar kl. 13.

U.N.G. (12–15-åringar)

Fredagar kl. 19. (För närmare info se U.N.G. facebooksida)

U.N.G., förkortning av Unga Nära Gud, är en kristen samling för ungdomar i åldern 13-15 år. UNG startade redan år 2010 i form av samlingar vid missionsmagasinet i Jakobstad, då under namnet “tonårsgruppen”. Numera har UNG sin fasta punkt i föreningens bönehus i Skutnäs. Samlingarna hålls varje fredag kväll och innehåller olika idrottsaktiviteter både inom- och utomhus samt samlingar vid bönehuset. En kväll med UNG påbörjas med en inledning kl. 19:00 bestående av bön och sång. Kvällen fortsätter sen med en på förhand planerad aktivitet, fika och andakt. Kvällen avslutas ca kl. 21:00 beroende på kvällens program. Utöver de återkommande träffarna ordnas en för vårterminen sista träff i form av en hajk med övernattning i tält. Hajken ordnas vanligtvis i Juni. Välkommen med du som vill fylla dina fredagkvällar med fin samvaro, kristen gemenskap och roliga aktiviteter.

Lighthouse (16+)

Varannan lördag kl. 20.30. (För närmare info, se händelsekalendern eller Lighthouse facebooksida)

Lighthouse är en kristen samlingsplats för unga och unga vuxna från Jakobstad med omnejd. Lighthouse fick sin start år 2015 på initiativ av unga medlemmar i Jakobstads fridsförening. Samlingarna som hålls varannan lördag i föreningens bönehus i Skutnäs inleds med drop-in kl. 20:30 och fortsätter kl. 21:00 med kristen undervisning kring aktuella teman. Undervisningen följs av servering, sällskapsspel, diskussioner, sång och fri samvaro fram till 02:00 när samlingen avslutas.

Lighthouse vill fungera som en trygg kristen samlingsplats med bibeltrogen undervisning. Vi vill även föra ut evangeliet i närregionen genom t.ex. gatumission.

Välkommen med du som är 16 år eller äldre, tröskeln är låg, dörrarna öppna och du kommer att mötas av ett gäng glada människor.

Bibelsamtal

Samling kring bibeln. Inledning och avslutning med bön och sång. Efteråt håller en person en kort inledning kring ämnet, varefter följer diskussion i grupp. Deltagarna kan förbereda sig kring ett på förhand angivet ämne.

Varannan onsdag kl. 18. Se händelsekalendern för aktuellt tema.

Stödgruppen

När bekymmer och svårigheter kommer och du känner att du behöver någon att samtala med, så kan du med förtroende kontakta någon av stödgruppens medlemmar, eller någon av församlingens predikanter. ”Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.”
Alla predikanter och personerna i stödgruppen har tystnadsplikt.

Tveka inte att ta kontakt, Kanske ni, med Guds hjälp, tillsammans finner utvägar som lättar på bördan och ger nya krafter att fortsätta.

Stödgruppen

Daniel Hjulfors Ordf.

044-7966251

daniel.hjulfors@snellman.fi

Krister Snellman Kassör. 

044-7966324

krister.snellman@snellman.fi

Ida Svenlin

050-3612354

ida_svenlin@hotmail.com

Ann-Christin Snellman

050-5432462

snellman.anki@gmail.com

Vesa Peltola

045-3289111

vesakpeltola@gmail.com

Monika Peltola

050-3259041

monikapeltola@live.com

Isabella Mäenpää

050-3472036

isabella.maenpaa@multi.fi

Sara Viklund

050-4629479

Saaara-92@hotmail.com

Tomas Mäenpää

050-3472864

tomas.maenpaa@trivsel.fi

Predikanter
Sture Wargh

040-7016285

sture.vargh@gmail.com

Martti Vähäkangas
Olavi Forsbacka

050-5260957

olavi.forsbacka@live.fi

Stefan Snellman

044-7966254

stefan.snellman@snellman.fi

Richard Eklund

044-2861293

richard.eklund@lff.fi

Präster
Kurt Hellstrand

045-2760420

kurt.hellstrand@jakobstad.fi

Marko Sjöblom

050-4097759

marko.sjoblom@elisanet.fi

Heikki Peltola

050-5596338

heikki.peltola@multi.fi

 

RSS Dagens bibelord

  • Söndag 24.1.2021 | Mark 1:32,34
    På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta. Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top