Verksamhet

Sammankomster

Söndagar kl.15. En helg per månad, med undantag av sommarmånaderna, ordnas möten också på lördag, då mötestiderna är lördag kl. 19:00 i bönehuset eller i någon av stadens kyrkor, söndag kl. 14:00 och 18:00 i bönehuset.
Se närmare annonsering i ortens tidningar, händelsekalendern eller 
fridsföreningens facebooksida.

Söndagsskola

Söndagar kl.10, höstterminen: september–december och vårterminen: januari–maj.

Syförening

Tisdagar kl. 13.

U.N.G. (12–15-åringar)

Fredagar kl. 19. (För närmare info se U.N.G. facebooksida)

U.N.G., förkortning av Unga Nära Gud, är en kristen samling för ungdomar i åldern 13-15 år. UNG startade redan år 2010 i form av samlingar vid missionsmagasinet i Jakobstad, då under namnet “tonårsgruppen”. Numera har UNG sin fasta punkt i föreningens bönehus i Skutnäs. Samlingarna hålls varje fredag kväll och innehåller olika idrottsaktiviteter både inom- och utomhus samt samlingar vid bönehuset. En kväll med UNG påbörjas med en inledning kl. 19:00 bestående av bön och sång. Kvällen fortsätter sen med en på förhand planerad aktivitet, fika och andakt. Kvällen avslutas ca kl. 21:00 beroende på kvällens program. Utöver de återkommande träffarna ordnas en för vårterminen sista träff i form av en hajk med övernattning i tält. Hajken ordnas vanligtvis i Juni. Välkommen med du som vill fylla dina fredagkvällar med fin samvaro, kristen gemenskap och roliga aktiviteter.

Lighthouse (16+)

Varannan lördag kl. 20.30. (För närmare info, se händelsekalendern eller Lighthouse facebooksida)

Lighthouse är en kristen samlingsplats för unga och unga vuxna från Jakobstad med omnejd. Lighthouse fick sin start år 2015 på initiativ av unga medlemmar i Jakobstads fridsförening. Samlingarna som hålls varannan lördag i föreningens bönehus i Skutnäs inleds med drop-in kl. 20:30 och fortsätter kl. 21:00 med kristen undervisning kring aktuella teman. Undervisningen följs av servering, sällskapsspel, diskussioner, sång och fri samvaro fram till 02:00 när samlingen avslutas.

Lighthouse vill fungera som en trygg kristen samlingsplats med bibeltrogen undervisning. Vi vill även föra ut evangeliet i närregionen genom t.ex. gatumission.

Välkommen med du som är 16 år eller äldre, tröskeln är låg, dörrarna öppna och du kommer att mötas av ett gäng glada människor.

Bibelsamtal

Samling kring bibeln. Inledning och avslutning med bön och sång. Efteråt håller en person en kort inledning kring ämnet, varefter följer diskussion i grupp. Deltagarna kan förbereda sig kring ett på förhand angivet ämne.

Varannan onsdag kl. 18. Se händelsekalendern för aktuellt tema.

Stödgruppen

När bekymmer och svårigheter kommer och du känner att du behöver någon att samtala med, så kan du med förtroende kontakta någon av stödgruppens medlemmar, eller någon av församlingens predikanter. ”Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.”
Alla predikanter och personerna i stödgruppen har tystnadsplikt.

Tveka inte att ta kontakt, Kanske ni, med Guds hjälp, tillsammans finner utvägar som lättar på bördan och ger nya krafter att fortsätta.

Stödgruppen

Kurt Hellstrand, LFF fam.arb.

050-3261 435

kurt.hellstrand@jakobstad.fi

Inger Gripenberg

044-7219511

inger.gripenberg@multi.fi

Karin Enqvist

050-3505735

karin_enqvist@hotmail.com

Mona-Lisa Snellman

044-5233736

mona-lisa.1964@hotmail.com

Daniel Hjulfors

044-7966251

daniel.hjulfors@snellman.fi

Krister Snellman

044-7966324

krister.snellman@snellman.fi

Ann-Christin Snellman, ordförande

050-5432462

ann-christin.snellman@gmail.com

Mikaela Asplund

050-5013032

asplund.mikaela@multi.fi

Vesa K Peltola

045-3289111

vesakpeltola@gmail.com

Monika Peltola

050-3259041

monikapeltola@live.com

Predikanterna

Sture Wargh

040-7016285

sture.vargh@gmail.com

Martti Vähäkangas

044-7966210

martti.vahakangas@eastfood.fi

Olavi Forsbacka

050-5260957

olavi.forsbacka@live.fi

Marko Sjöblom

050-4097759

marko.sjoblom@elisanet.fi

Heikki Peltola

050-5596338

heikki.peltola@multi.fi

Stefan Snellman

044-7966254

stefan.snellman@snellman.fi

 

Turlista

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top