LFF - Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.

Aktuellt

Augusti 2015


02.08: Tionde söndagen efter pingst
 
Trofast förvaltning av Guds gåvor
09.08: Elfte söndagen efter pingst
  Kallelsetider
16.08: Tolfte söndagen efter pingst
   Självprövning
23.08: Trettonde söndagen efter pingst
 
Jesus vår helare
30.08: Fjortonde söndagen efter pingst
   Vår nästa"Herre, du har anförtrott oss en uppgift i din kyrka. Lär oss bruka det vi fått så det växer till i styrka. Låt oss gå med öppna händer till det uppdrag du oss sänder.

Jesus, hjälp oss finna tid för det som vi nu skall göra. I vår brådska skapa frid. När du kallar, låt oss höra. Låt oss i din kärlek vandra, låt oss lita på varandra."

Psalm 249

 Höstens ungdomssamlingar

Under hösten 2015 hålls ungdomssamlingar 1 gång per månad i något av bönehusen. Välkommen med


Själavårdskurs hösten 2015

Med start hösten 2015 ordnas en själavårdskurs med Kurt Hellstrand som kursledare.


Äktenskapsförberedande kurs 07.11.2015

Nygifta och par som planerar att gifta sig erbjuds nu möjlighet att under en lördag i november förbereda sig för en av de viktigaste uppgifterna i livet


Resa till Ryssland

Det ordnas en bussresa till Fjärrkarelen, Petroskoj, 25 - 28.09 2015 / Järjestetään bussimatka Karjalaan, Petroskoin alueelle 25-28.09 2015


Ny webbredaktör

Samuel Hjulfors är ny ansvarig webbredaktör för LFF:s hemsida.


Info om LFF:s skriftskola

LFF ordnar en egen skriftskola med start från hösten 2015


LFF:s ansvarspersoner

LFF:s ansvarspersoner för år 2015.


Guds frid

Du är varmt välkommen att ta del av informationen på LFF:s hemsidor. Vi vill ge dig information om Laestadianernas Fridsföreningars Förbund och om verksamheten i bönehusen i Svensk-Finland.


Möjligheter att understöda LFF:s verksamhet

Nu finns det möjlighet att stöda Lff:s arbete genom att betala in till något av följande konton


Familjearbetet fortsätter

LFF:s familjearbete får en fortsättning i och med att Kurt Hellstrand är anställd av LLF


Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för våld eller som annars behöver hjälp med att hantera traumatiska upplevelser.


Information från familjearbetet

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Familjearbetet har kommit bra igång och visat sig vara mycket behövligt. Många människor har uttryckt sin tacksamhet över den hjälp som de har fått i olika livskriser.


Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det
att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava
evigt liv. (Joh. 3: 16)

Möteskalender


Sammankomst i Punsar Bönehus 30.8 kl.14

Välkommen till sammankomst i Punsar Bönehus på Söndag kl. 14, Lyssna via Internet


Frebe ordnar höstmöte 3-4.10.15

Frebe ordnar höstmöte på SRO (Suomen raamattuopisto) 3-4.10.2015, mer information hittas här senare.


Helgsammankomster Hösten 2015

Helgsammankomster Hösten 2015


Mötestillfällen i norra Sverige

Information om mötestillfällen i norra Sverige.


>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder dator)

>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder mobil enhet)

 

Radio LFF:s sändningar från stormöten och helgsammankomster sänds vanligen även över Internet. Du kan lyssna vi denna länk.

Hem och familj

Din ömma famn, o Jesus
omslut nu våra barn,
och vandra med dem Jesus,
beskydda våra barn!

Den famnen där du bär dem
Guds nåderike är.
När du ett hem där ger dem
i ditt beskydd de är.

Där nådens ord är hos dem,
och sanning, kärlek, nåd.
Rådgivaren på vägen
är Andens visa råd.

Beskydda barnen kära
med Herdens trygga hand,
ja, håll du våra kära
dig nära i din hand!

Bevara dem, o Jesus,
från världens lögn och synd,
men sköt dem själv, o Jesus
uti ditt dops förbund.

Giv du dem kraft i striden
mot syndens makt och sår
som gnager samvetsfriden.
Led dem i dina spår.

Nu ber vi dig välsigna,
giv kärlek i vårt bo
att sköta om varandra
i kärlek, hopp och tro.

Vi tackar dig, o Jesus
att du berett ett hem
en gång hos dig, o Jesus,
ett hem i himmelen!
(SS 250)
 

Bönehusen

 >Lyssna till andakter här

Radio LFF:s aftonandakter sänds from. 21.8.2015 endast via Internet, torsdag kvällar kl. 18 på svenska och kl. 18.30 på finska.

 

LÄGER

Missions Magasin

Information om oss hittar du här

 

Öppet ti-to kl. 10-18, lö kl. 10-14

 

Välkommen in!

 


 

 

 Än räckes Guds frälsning!

I tro under himmelens skyar
har fäderna skördat och sått,
och än genom städer och byar
går väckelseropet de fått.
Se, tiden är fullbordad,
för Herren Krist ge rum,
gör bättring ifrån synden
tro evangelium:
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.
(Psb. 427: 1)