LFF - Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.

Aktuellt

November 2014


1.11:
Alla helgons dag
  De heligas gemenskap 
2.11: Tjugoförsta sönd efter pingst
  Jesu sändebud
9.11: Reformationsdagen
   Trons grund
16.11: Uppbrottets söndag
  Vaka!

23.11: Domsöndagen
  Kristus, Herre över allting
30.11: Första advent
  Din konung kommer i ödmjukhet

 

 

Vakna upp och se, mitt hjärta
huru Jesus har dig kär.
För din synd han dödens smärta
och Guds stränga vrede bär.
Aldrig fanns en kärlek här
såsom Jesu kärlek är.

(Ps 67: 6)

 


Resa till Jaama 5-8.12.2014

Vi planerar en julresa och församlingens 20 års fest till Jaama 5-8 december.


Resa till Israel våren 2015

Välkommen med på en resa till Israel


Ryskakurs i Missionsmagasinet

Ryskakurs med Heidi Tyni


ATT VÄXA I TRO – KURS I LÄRJUNGASKAP

Att växa i tro, en kurs i lärjungaskap under hösten/våren 2014 - 2015


Missionsresa till Kenya med Apostolic Lutheran Church

Missionsresa till Kenya med Apostolic Lutheran Church planeras för november (ca. tre veckor).


LFF:s ansvarspersoner

LFF:s ansvarspersoner för år 2014.


Guds frid

Du är varmt välkommen att ta del av informationen på LFF:s hemsidor. Vi vill ge dig information om Laestadianernas Fridsföreningars Förbund och om verksamheten i bönehusen i Svensk-Finland.


Möjligheter att understöda LFF:s verksamhet

Nu finns det möjlighet att stöda Lff:s arbete genom att betala in till något av följande konton


Ny webbredaktör

Thomas Fagerholm är fr.o.m början av 2013 ny ansvarig webbredaktör för LFF:s hemsida.


Ny verksamhetsledare för missionen i Ryssland

Vesa Pöyhtäri är från och med årsskiftet t.f. verksamhetsledare för LFF:s missionsarbete i Ryssland.


Familjearbetet fortsätter

LFF:s familjearbete får en fortsättning i och med att Kurt Hellstrand är anställd av LLF


Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för våld eller som annars behöver hjälp med att hantera traumatiska upplevelser.


Information från familjearbetet

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Familjearbetet har kommit bra igång och visat sig vara mycket behövligt. Många människor har uttryckt sin tacksamhet över den hjälp som de har fått i olika livskriser.


Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det
att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava
evigt liv. (Joh. 3: 16)

Möteskalender


Helgsammankomster i Närvilä Bönehus 22-23.11

Välkommen till helgens sammnkomster i Närvilä Bönehus i Karleby! Sänds via Internet och radio LFF 98,0 MHz


Helgsammankomster hösten 2014

Helgsammankomster hösten 2014


Aftonandakter hösten 2014

Radio LFF:s aftonandakter fortsätter igen under hösten med början torsdag 14.8.2014. Radio LFF:s aftonandakter sänds i radion i Jakobstadsnejden på frekvens 98,0 MHz torsdag kvällar kl. 18 på svenska och kl. 18.30 på finska. Man kan även lyssna till aftonandakterna efteråt via hemsidan.


Sommarmöten 2014

Kalender för stormöten sommaren 2014, här hittas information om sommarens möten


Mötestillfällen i norra Sverige

Information om mötestillfällen i norra Sverige.


>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder dator)

>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder mobil enhet)

 

Radio LFF:s sändningar från stormöten och helgsammankomster sänds vanligen även över Internet. Du kan lyssna vi denna länk.

Hem och familj

Din ömma famn, o Jesus
omslut nu våra barn,
och vandra med dem Jesus,
beskydda våra barn!

Den famnen där du bär dem
Guds nåderike är.
När du ett hem där ger dem
i ditt beskydd de är.

Där nådens ord är hos dem,
och sanning, kärlek, nåd.
Rådgivaren på vägen
är Andens visa råd.

Beskydda barnen kära
med Herdens trygga hand,
ja, håll du våra kära
dig nära i din hand!

Bevara dem, o Jesus,
från världens lögn och synd,
men sköt dem själv, o Jesus
uti ditt dops förbund.

Giv du dem kraft i striden
mot syndens makt och sår
som gnager samvetsfriden.
Led dem i dina spår.

Nu ber vi dig välsigna,
giv kärlek i vårt bo
att sköta om varandra
i kärlek, hopp och tro.

Vi tackar dig, o Jesus
att du berett ett hem
en gång hos dig, o Jesus,
ett hem i himmelen!
(SS 250)
 

Bönehusen

 >Lyssna till andakter här >

Radio LFF:s aftonandakter sänds i radion i Jakobstadsnejden på frekvens 98,0 MHz och via Internet, torsdag kvällar kl. 18 på svenska och kl. 18.30 på finska.

Missions Magasin

Obs! Nu finns vi på nytt ställe, mer info här

 

Öppet ti-to kl. 11-19, lö kl. 10-14

 Julbasar vid missionsmagasinet 22.11 kl 10-14.

Vi serverar julgröt och kaffe. Hembakt och lotteri!

Välkommen in!

 


 

 

 Än räckes Guds frälsning!

I tro under himmelens skyar
har fäderna skördat och sått,
och än genom städer och byar
går väckelseropet de fått.
Se, tiden är fullbordad,
för Herren Krist ge rum,
gör bättring ifrån synden
tro evangelium:
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.
(Psb. 427: 1)