LFF - Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.

Aktuellt

Januari 2015


1.1: Nyårsdagen
 
I Jesu namn 
4.1: Andra söndagen efter jul
  I Guds hus
6.1: Trettondagen
   Jesus världens ljus
11.1: Första sön efter trettondagen
 
Dopets gåva
18.1: Andra sön efter trettondag
en
  Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft

25.1: Tredje sön efter trettondagen
  Jesus väcker tro
1.2: Tredje sön före fastetiden
  Den oförtjänta nåden


 

 

Bered en väg för Herran!
Berg, sänk er, djup, stå opp!
Han kommer, han som fjärran
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste,
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!

(Ps 4: 1)

 


En kvinnodag i Larsmo 21.2.2015

Välkommen med på den kvinnodag som hålls i Larsmo


Sions Jultidning 2014

Sions Jultidning 2014 utkom till första advent. Lösnummer av tidningen kan också köpas från bönehusen eller via separat beställning från tryckeriet. Tidningen kan också laddas ner och läsas som webbtidning.


RESA TILL POLEN VÅREN 2015

Välkommen med på en resa till Polen (Auschwitz – Birkenau) i månadsskiftet april/maj 2015


Resa till Israel våren 2015

Välkommen med på en resa till Israel


Ryskakurs i Missionsmagasinet

Ryskakurs med Heidi Tyni


Info om LFF:s skriftskola

LFF ordnar en egen skriftskola med start från hösten 2015


ATT VÄXA I TRO – KURS I LÄRJUNGASKAP

Att växa i tro, en kurs i lärjungaskap under hösten/våren 2014 - 2015


LFF:s ansvarspersoner

LFF:s ansvarspersoner för år 2014.


Guds frid

Du är varmt välkommen att ta del av informationen på LFF:s hemsidor. Vi vill ge dig information om Laestadianernas Fridsföreningars Förbund och om verksamheten i bönehusen i Svensk-Finland.


Möjligheter att understöda LFF:s verksamhet

Nu finns det möjlighet att stöda Lff:s arbete genom att betala in till något av följande konton


Ny webbredaktör

Thomas Fagerholm är fr.o.m början av 2013 ny ansvarig webbredaktör för LFF:s hemsida.


Ny verksamhetsledare för missionen i Ryssland

Vesa Pöyhtäri är från och med årsskiftet t.f. verksamhetsledare för LFF:s missionsarbete i Ryssland.


Familjearbetet fortsätter

LFF:s familjearbete får en fortsättning i och med att Kurt Hellstrand är anställd av LLF


Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för våld eller som annars behöver hjälp med att hantera traumatiska upplevelser.


Information från familjearbetet

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Familjearbetet har kommit bra igång och visat sig vara mycket behövligt. Många människor har uttryckt sin tacksamhet över den hjälp som de har fått i olika livskriser.


Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det
att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava
evigt liv. (Joh. 3: 16)

Möteskalender


Helgsammankomst i Lepplax bykyrka 31.1

Välkommen till sammankomst i Lepplax bykyrka


Helgsammankomster i Karleby 31.1-1.2

Välkommen till helgsammankomster i Närvilä Bönehus i Karleby. Direktsändning via Radio LFF 98,0 MHz och Internet.


Ungdomssamling i Punsar bönehus 14.2.2015

Välkommen på ungdomssamling till Punsar bönehus


Vintermöte i Helsingfors 7-8.3

Välkommen på vintermöte i Helsingfors


Helgsammankomster våren 2015

Helgsammankomster våren 2015


Aftonandakter våren 2015

Radio LFF:s aftonandakter fortsätter 29.1.2015. Andakterna sänds i radion i Jakobstadsnejden på frekvens 98,0 MHz torsdag kvällar kl. 18 på svenska och kl. 18.30 på finska. Man kan även lyssna till aftonandakterna efteråt via hemsidan.


Mötestillfällen i norra Sverige

Information om mötestillfällen i norra Sverige.


>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder dator)

>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder mobil enhet)

 

Radio LFF:s sändningar från stormöten och helgsammankomster sänds vanligen även över Internet. Du kan lyssna vi denna länk.

Hem och familj

Din ömma famn, o Jesus
omslut nu våra barn,
och vandra med dem Jesus,
beskydda våra barn!

Den famnen där du bär dem
Guds nåderike är.
När du ett hem där ger dem
i ditt beskydd de är.

Där nådens ord är hos dem,
och sanning, kärlek, nåd.
Rådgivaren på vägen
är Andens visa råd.

Beskydda barnen kära
med Herdens trygga hand,
ja, håll du våra kära
dig nära i din hand!

Bevara dem, o Jesus,
från världens lögn och synd,
men sköt dem själv, o Jesus
uti ditt dops förbund.

Giv du dem kraft i striden
mot syndens makt och sår
som gnager samvetsfriden.
Led dem i dina spår.

Nu ber vi dig välsigna,
giv kärlek i vårt bo
att sköta om varandra
i kärlek, hopp och tro.

Vi tackar dig, o Jesus
att du berett ett hem
en gång hos dig, o Jesus,
ett hem i himmelen!
(SS 250)
 

Bönehusen

 >Lyssna till andakter här >

Radio LFF:s aftonandakter sänds i radion i Jakobstadsnejden på frekvens 98,0 MHz och via Internet, torsdag kvällar kl. 18 på svenska och kl. 18.30 på finska.

Missions Magasin

Obs! Nu finns vi på nytt ställe, mer info här

 

Öppet ti-to kl. 11-18, lö kl. 10-14

Raamattupiiri tiistaina 20.1 klo. 18.30

Välkommen in!

 


 

 

 Än räckes Guds frälsning!

I tro under himmelens skyar
har fäderna skördat och sått,
och än genom städer och byar
går väckelseropet de fått.
Se, tiden är fullbordad,
för Herren Krist ge rum,
gör bättring ifrån synden
tro evangelium:
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.
(Psb. 427: 1)