LFF - Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.

Aktuellt

April 2014


6.4: Femte söndagen i fastan
  Lidandets söndag  
13.4: Palmsöndagen
  Ärans konung på förnedringens väg
18.4: Långfredagen
  Guds Lamm
20.4: Påskdagen
  Kristus är uppstånden
21.4: Annandag påsk
  
Mötet med den Uppståndne
27.4: Första söndagen efter påsk
  
Uppståndelsens vittnen

 

Vakna upp och se, mitt hjärta
huru Jesus har dig kär.
För din synd han dödens smärta
och Guds stränga vrede bär.
Aldrig fanns en kärlek här
såsom Jesu kärlek är.

(Ps 67: 6)

 


Kristi lidandes väg

Sammandrag av Kristi lidandes väg.
"Vad Jesus Krist har lidit där, det kan jag ej förstå, men att han dog för allas synd, det får jag lita på. (Psb 73:2)


LFF:s ansvarspersoner

LFF:s ansvarspersoner för år 2014.


Ungdomarnas missionsresa till Sibirien 14-28.7.2014

En resa till Karatuusa och Krasnojarsk 14.-28.7


Gruppresa till USA 2014

Nästa mötesresa till USA ordnas, om det är Guds vilja, sommaren 2014.


Resa till St.Peterburg och Jaama 15.-18.5.2014

Missionsresa med buss till St.Peterburg och Jaama


Guds frid

Du är varmt välkommen att ta del av informationen på LFF:s hemsidor. Vi vill ge dig information om Laestadianernas Fridsföreningars Förbund och om verksamheten i bönehusen i Svensk-Finland.


Möjligheter att understöda LFF:s verksamhet

Nu finns det möjlighet att stöda Lff:s arbete genom att betala in till något av följande konton


Ny webbredaktör

Thomas Fagerholm är fr.o.m början av 2013 ny ansvarig webbredaktör för LFF:s hemsida.


Ny verksamhetsledare för missionen i Ryssland

Vesa Pöyhtäri är från och med årsskiftet t.f. verksamhetsledare för LFF:s missionsarbete i Ryssland.


Familjearbetet fortsätter

LFF:s familjearbete får en fortsättning i och med att Kurt Hellstrand är anställd av LLF


Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för våld eller som annars behöver hjälp med att hantera traumatiska upplevelser.


Information från familjearbetet

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Familjearbetet har kommit bra igång och visat sig vara mycket behövligt. Många människor har uttryckt sin tacksamhet över den hjälp som de har fått i olika livskriser.


Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det
att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava
evigt liv. (Joh. 3: 16)

Möteskalender


Ungdomssamling med servering ordnas i Risöhäll bönehus

Samling för ungdomar ordnas i Risöhäll 25.4 från kl 19.00


Helgsammankomster i Kållby 26-27.4

Välkommen till helgsammankomster i Flynängens Bönehus i Kållby. Sammankomsterna sänds via Internet och radio LFF 98,0 MHz


Helgsammankomster i Närvilä Bönehus 26-27.4

Välkommen till helgens sammnkomster i Närvilä Bönehus i Karleby!


Tvåspråkiga Lillkyromötet i Roparnäs Kyrka 24-25.5

Tvåspråkiga Lillkyro mötet hålls i Roparnäs kyrka


Helgsammankomster våren 2014

Helgsammankomster våren 2014


Aftonandakter våren 2014

Radio LFF:s aftonandakter sänds i radion i Jakobstadsnejden på frekvens 98,0 MHz torsdag kvällar kl. 18 på svenska och kl. 18.30 på finska. Man kan även lyssna till aftonandakterna efteråt via hemsidan.


Mötestillfällen i norra Sverige

Information om mötestillfällen i norra Sverige.


Sommarmöten 2014

Kalender för stormöten sommaren 2014, här hittas information om sommarens möten


>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder dator)

>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder mobil enhet)

 

Radio LFF:s sändningar från stormöten och helgsammankomster sänds vanligen även över Internet. Du kan lyssna vi denna länk.

Hem och familj

Din ömma famn, o Jesus
omslut nu våra barn,
och vandra med dem Jesus,
beskydda våra barn!

Den famnen där du bär dem
Guds nåderike är.
När du ett hem där ger dem
i ditt beskydd de är.

Där nådens ord är hos dem,
och sanning, kärlek, nåd.
Rådgivaren på vägen
är Andens visa råd.

Beskydda barnen kära
med Herdens trygga hand,
ja, håll du våra kära
dig nära i din hand!

Bevara dem, o Jesus,
från världens lögn och synd,
men sköt dem själv, o Jesus
uti ditt dops förbund.

Giv du dem kraft i striden
mot syndens makt och sår
som gnager samvetsfriden.
Led dem i dina spår.

Nu ber vi dig välsigna,
giv kärlek i vårt bo
att sköta om varandra
i kärlek, hopp och tro.

Vi tackar dig, o Jesus
att du berett ett hem
en gång hos dig, o Jesus,
ett hem i himmelen!
(SS 250)
 

Bönehusen

Missions Magasin

Obs! Nu finns vi på nytt ställe, mer info här

Öppet ti-to kl. 11-19, lö kl. 10-14

 

Välkommen in!

 

Raamattupiiri tiistai 22.4 klo. 18.30 

Tervetuloa!


 

 Än räckes Guds frälsning!

I tro under himmelens skyar
har fäderna skördat och sått,
och än genom städer och byar
går väckelseropet de fått.
Se, tiden är fullbordad,
för Herren Krist ge rum,
gör bättring ifrån synden
tro evangelium:
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.
(Psb. 427: 1)