LFF - Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.

Aktuellt

Juli 2014


6.7: Fjärde söndagen efter pingst
  Förlorad och återfunnen 
13.7: Femte söndagen efter pingst
  Var barmhärtiga
20.7: Apostladagen
   I Herrens tjänst
27.7: Sjunde söndagen efter pingst
  Kärlekens lag

3.8: Kristi förklarings dag
  Kristus förhärligad


 

Vakna upp och se, mitt hjärta
huru Jesus har dig kär.
För din synd han dödens smärta
och Guds stränga vrede bär.
Aldrig fanns en kärlek här
såsom Jesu kärlek är.

(Ps 67: 6)


Temadagför ungdomar och unga vuxna

Temadag för ungdomar och unga vuxna i Larsmo församlingshem 16.8.2014


ATT VÄXA I TRO – KURS I LÄRJUNGASKAP

Att växa i tro, en kurs i lärjungaskap under hösten/våren 2014 - 2015


Missionsassistentskolan med Evangelium i Spetsen (MES)

För ungdomar och äldre med missions- och evangelisationsintresse.


Missionsresa till Kenya med Apostolic Lutheran Church

Missionsresa till Kenya med Apostolic Lutheran Church planeras för november (ca. tre veckor).


Byggare sökes till Sibirien

Byggare sökes till Sibirien. Till hösten planeras en ny resa till Karatuusa med omnejd. Intresserad?


Bussresa till stormötet i Luleå 27-29-6.2014

Det ornas en bussresa till mötet i Luleå i Sverige 27-29.6.2014. Information om resan finns här.


LFF:s ansvarspersoner

LFF:s ansvarspersoner för år 2014.


Guds frid

Du är varmt välkommen att ta del av informationen på LFF:s hemsidor. Vi vill ge dig information om Laestadianernas Fridsföreningars Förbund och om verksamheten i bönehusen i Svensk-Finland.


Möjligheter att understöda LFF:s verksamhet

Nu finns det möjlighet att stöda Lff:s arbete genom att betala in till något av följande konton


Ny webbredaktör

Thomas Fagerholm är fr.o.m början av 2013 ny ansvarig webbredaktör för LFF:s hemsida.


Ny verksamhetsledare för missionen i Ryssland

Vesa Pöyhtäri är från och med årsskiftet t.f. verksamhetsledare för LFF:s missionsarbete i Ryssland.


Familjearbetet fortsätter

LFF:s familjearbete får en fortsättning i och med att Kurt Hellstrand är anställd av LLF


Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för våld eller som annars behöver hjälp med att hantera traumatiska upplevelser.


Information från familjearbetet

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Familjearbetet har kommit bra igång och visat sig vara mycket behövligt. Många människor har uttryckt sin tacksamhet över den hjälp som de har fått i olika livskriser.


Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det
att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava
evigt liv. (Joh. 3: 16)

Möteskalender


Sommarmöte i Kållby 8-10.8

Tvåspråkigt sommarmöte hålls om Gud så vill vid Flynängens bönehus 8-10.8.2014. Mötet börjar fredag kl. 18.00.


Tvåspråkigt sommarmöte i Oulu

Det ordnas ett tvåspråkigt möte i Uleåborg i augusti


Sommarmöten 2014

Kalender för stormöten sommaren 2014, här hittas information om sommarens möten


Aftonandakter våren 2014

Radio LFF:s aftonandakter sänds i radion i Jakobstadsnejden på frekvens 98,0 MHz torsdag kvällar kl. 18 på svenska och kl. 18.30 på finska. Man kan även lyssna till aftonandakterna efteråt via hemsidan.


Helgsammankomster våren 2014

Helgsammankomster våren 2014


Mötestillfällen i norra Sverige

Information om mötestillfällen i norra Sverige.


>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder dator)

>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder mobil enhet)

 

Radio LFF:s sändningar från stormöten och helgsammankomster sänds vanligen även över Internet. Du kan lyssna vi denna länk.

Hem och familj

Din ömma famn, o Jesus
omslut nu våra barn,
och vandra med dem Jesus,
beskydda våra barn!

Den famnen där du bär dem
Guds nåderike är.
När du ett hem där ger dem
i ditt beskydd de är.

Där nådens ord är hos dem,
och sanning, kärlek, nåd.
Rådgivaren på vägen
är Andens visa råd.

Beskydda barnen kära
med Herdens trygga hand,
ja, håll du våra kära
dig nära i din hand!

Bevara dem, o Jesus,
från världens lögn och synd,
men sköt dem själv, o Jesus
uti ditt dops förbund.

Giv du dem kraft i striden
mot syndens makt och sår
som gnager samvetsfriden.
Led dem i dina spår.

Nu ber vi dig välsigna,
giv kärlek i vårt bo
att sköta om varandra
i kärlek, hopp och tro.

Vi tackar dig, o Jesus
att du berett ett hem
en gång hos dig, o Jesus,
ett hem i himmelen!
(SS 250)
 

Bönehusen

Missions Magasin

Obs! Nu finns vi på nytt ställe, mer info här

 

Öppet ti-to kl. 11-19, lö kl. 10-14

Mellan 1.6 - 1.9 har vi sommartider

Öppet ti-to kl. 11-18, lö kl. 10-13

 

Välkommen in!

 

 


 

 Än räckes Guds frälsning!

I tro under himmelens skyar
har fäderna skördat och sått,
och än genom städer och byar
går väckelseropet de fått.
Se, tiden är fullbordad,
för Herren Krist ge rum,
gör bättring ifrån synden
tro evangelium:
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.
(Psb. 427: 1)