LFF - Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.

Aktuellt

April 2016


03.04: Första söndagen efter påsk

  Uppståndelsens vittnen
10.04: Andra söndagen efter påsk  

 Den goda Herden
17.04: Tredje söndagen efter påsk
 
Guds folks hemlängtan

24.04: Fjärde söndagen efter påsk
  Himelriktes medborgare i världen

 


"1. Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Därför, så länge världen står, det efter vinter kommer vår också i andens rike.."

Psalm 532


Resa till Israel våren 2017

Resa till Israel planeras 17-24.3. 2017


Hjälpledare behövs till konfirmandläger

Till LFF:s konfirmandläger i Merilä behövs unga, frivilliga hjälpledare


Bussresa till sommarmöte i Luleå 1-3.7

Buss ordnas till stormötet i Luleå


Äktenskapsförberedande kurs 07.05.2016

Nygifta och par som planerar att gifta sig erbjuds nu möjlighet att under en lördag i maj förbereda sig för en av de viktigaste uppgifterna i livet


Israel kväll 2.5.2016

Varmt välkomna till en gemenskapskväll för kvinnor och män i Skutnäs bönehus måndagen den 2 maj 2016. Kaffeservering kl. 18.30.


Bussresa till Rauhan Sanas sommarfest i Vanda 15-17 juli 2016

Lff ordnar en bussresa till Rauhan Sanas sommarfest i Vanda med inkvartering


Gemenskapskvällar för kvinnor

Gemenskapskvällar våren 2016


Gruppresan till sommarmötet i South Carolina, USA, ordnas 11-28 juni 2016

Det årliga sommarmötet inom Apostolic Lutheran Church ordnas 23-26 juni 2016 i South Carolina, USA. En gruppresa ordnas om Herren så vill.


Ny webbredaktör

Samuel Hjulfors är ny ansvarig webbredaktör för LFF:s hemsida.


Info om LFF:s skriftskola

LFF ordnar en egen skriftskola med start från hösten 2015


LFF:s ansvarspersoner

LFF:s ansvarspersoner för år 2015.


Guds frid

Du är varmt välkommen att ta del av informationen på LFF:s hemsidor. Vi vill ge dig information om Laestadianernas Fridsföreningars Förbund och om verksamheten i bönehusen i Svensk-Finland.


Möjligheter att understöda LFF:s verksamhet

Nu finns det möjlighet att stöda Lff:s arbete genom att betala in till något av följande konton


Familjearbetet fortsätter

LFF:s familjearbete får en fortsättning i och med att Kurt Hellstrand är anställd av LLF


Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för våld eller som annars behöver hjälp med att hantera traumatiska upplevelser.


Information från familjearbetet

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Familjearbetet har kommit bra igång och visat sig vara mycket behövligt. Många människor har uttryckt sin tacksamhet över den hjälp som de har fått i olika livskriser.


Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det
att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava
evigt liv. (Joh. 3: 16)

Möteskalender


Helgsammankomst i Esse 30.04-1.05.16

Välkommen på sammankomst till Esse kyrka och Punsar bönehus under helgen. Sändning på 98MHz och via internet


Pingstmöte i Bosund bönehus 13-15 maj

Välkommen till Pingstmöte i Bosund. Mötestillfällena radieras via Radio LFF på frekvensen 98,0 MHz och sänds i direktsändning över Internet.


Sommarmöten 2016

Kalender för stormöten 2016


Helgsammankomster 2016

Helgsammankomster 2016


Sammankomster i Åbo våren 2016

Vårens sammankomster i Åbo


Mötestillfällen i norra Sverige

Information om mötestillfällen i norra Sverige.


>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder dator)

>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder mobil enhet)

 

Radio LFF:s sändningar från stormöten och helgsammankomster sänds vanligen även över Internet. Du kan lyssna vi denna länk.

Hem och familj

Din ömma famn, o Jesus
omslut nu våra barn,
och vandra med dem Jesus,
beskydda våra barn!

Den famnen där du bär dem
Guds nåderike är.
När du ett hem där ger dem
i ditt beskydd de är.

Där nådens ord är hos dem,
och sanning, kärlek, nåd.
Rådgivaren på vägen
är Andens visa råd.

Beskydda barnen kära
med Herdens trygga hand,
ja, håll du våra kära
dig nära i din hand!

Bevara dem, o Jesus,
från världens lögn och synd,
men sköt dem själv, o Jesus
uti ditt dops förbund.

Giv du dem kraft i striden
mot syndens makt och sår
som gnager samvetsfriden.
Led dem i dina spår.

Nu ber vi dig välsigna,
giv kärlek i vårt bo
att sköta om varandra
i kärlek, hopp och tro.

Vi tackar dig, o Jesus
att du berett ett hem
en gång hos dig, o Jesus,
ett hem i himmelen!
(SS 250)
 

Bönehusen

 >Lyssna till andakter här

Radio LFF:s aftonandakter sänds på 98MHz och på Internet, torsdag kvällar kl. 18 på svenska och kl. 18.30 på finska.

LÄGER 2016
Barn- och förskriftskolläger på Pörkenäs sommaren 2016. Anmälan till lägren tas emot f.o.m. 6.6. kl. 7:00.

Anmälningar som hjälpledare/ledare tas emot fortlöpande

Missions Magasin

Information om oss hittar du här

 

Öppet ti-to kl. 10-18, lö kl. 10-14

 

Välkommen in!

 


 

 

 Än räckes Guds frälsning!

I tro under himmelens skyar
har fäderna skördat och sått,
och än genom städer och byar
går väckelseropet de fått.
Se, tiden är fullbordad,
för Herren Krist ge rum,
gör bättring ifrån synden
tro evangelium:
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.
(Psb. 427: 1)