LFF - Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.

Aktuellt

November 2015


01.11: Tjugotredje söndagen efter pingst 

  Förlåt varandra
08.11: Tjugofjärde söndagen efter pingst
  Medborgare i två riken
15.11: Uppbrottets söndag
  
Vaka!
22.11: Domsöndagen
  Kristus, Herre över allting

29.11: Första söndagen i advent
  
Din konung kommer i ödmjukhet.
"1. Säll den som håller Jesus kär och i sitt hjärta honom bär, det finns ej större glädje här än att få vara där han är. 2. Han är mot ångerfulla god, åt de betryckta ger han mod, han renar oss i dopets flod och ger oss styrka med sitt blod."

Psalm 215


Resa till Polen våren 2016

Resa till koncentrationslägret Auszchwitz i Polen planeras 30.4 – 7.5.2016


Gruppresan till sommarmötet i South Carolina, USA, ordnas 11-28 juni 2016

Det årliga sommarmötet inom Apostolic Lutheran Church ordnas 23-26 juni 2016 i South Carolina, USA. En gruppresa ordnas om Herren så vill.


En Missionsresa och M.E.S.-skola för ungdomar

En resa är under planeringsskede sommaren 2016.


Höstens ungdomssamlingar

Under hösten 2015 hålls ungdomssamlingar 1 gång per månad i något av bönehusen. Välkommen med


Ny webbredaktör

Samuel Hjulfors är ny ansvarig webbredaktör för LFF:s hemsida.


Info om LFF:s skriftskola

LFF ordnar en egen skriftskola med start från hösten 2015


LFF:s ansvarspersoner

LFF:s ansvarspersoner för år 2015.


Guds frid

Du är varmt välkommen att ta del av informationen på LFF:s hemsidor. Vi vill ge dig information om Laestadianernas Fridsföreningars Förbund och om verksamheten i bönehusen i Svensk-Finland.


Möjligheter att understöda LFF:s verksamhet

Nu finns det möjlighet att stöda Lff:s arbete genom att betala in till något av följande konton


Familjearbetet fortsätter

LFF:s familjearbete får en fortsättning i och med att Kurt Hellstrand är anställd av LLF


Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för våld eller som annars behöver hjälp med att hantera traumatiska upplevelser.


Information från familjearbetet

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Familjearbetet har kommit bra igång och visat sig vara mycket behövligt. Många människor har uttryckt sin tacksamhet över den hjälp som de har fått i olika livskriser.


Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det
att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava
evigt liv. (Joh. 3: 16)

Möteskalender


Sammankomst i Skutnäs Bönehus 28.-29.11

Välkommen på sammankomst till Skutnäs Bönehus. Sändning på 98MHz och via internet.


Sammankomst i Lepplax Bykyrka 28.11

Välkommen på sammankomst till Lepplax Bykyrka.


Sammankomster i Åbo hösten 2015

Höstens sammankomster i Åbo


Helgsammankomster Hösten 2015

Helgsammankomster Hösten 2015


Mötestillfällen i norra Sverige

Information om mötestillfällen i norra Sverige.


>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder dator)

>> LYSSNA TILL SAMMANKOMSTER
      i direktsändning!
 (Om du använder mobil enhet)

 

Radio LFF:s sändningar från stormöten och helgsammankomster sänds vanligen även över Internet. Du kan lyssna vi denna länk.

Hem och familj

Din ömma famn, o Jesus
omslut nu våra barn,
och vandra med dem Jesus,
beskydda våra barn!

Den famnen där du bär dem
Guds nåderike är.
När du ett hem där ger dem
i ditt beskydd de är.

Där nådens ord är hos dem,
och sanning, kärlek, nåd.
Rådgivaren på vägen
är Andens visa råd.

Beskydda barnen kära
med Herdens trygga hand,
ja, håll du våra kära
dig nära i din hand!

Bevara dem, o Jesus,
från världens lögn och synd,
men sköt dem själv, o Jesus
uti ditt dops förbund.

Giv du dem kraft i striden
mot syndens makt och sår
som gnager samvetsfriden.
Led dem i dina spår.

Nu ber vi dig välsigna,
giv kärlek i vårt bo
att sköta om varandra
i kärlek, hopp och tro.

Vi tackar dig, o Jesus
att du berett ett hem
en gång hos dig, o Jesus,
ett hem i himmelen!
(SS 250)
 

Bönehusen

 >Lyssna till andakter här

Radio LFF:s aftonandakter sänds from. 21.8.2015 endast via Internet, torsdag kvällar kl. 18 på svenska och kl. 18.30 på finska.

 

LÄGER

Missions Magasin

Information om oss hittar du här

 

Öppet ti-to kl. 10-18, lö kl. 10-14

 

Välkommen in!

 


 

 

 Än räckes Guds frälsning!

I tro under himmelens skyar
har fäderna skördat och sått,
och än genom städer och byar
går väckelseropet de fått.
Se, tiden är fullbordad,
för Herren Krist ge rum,
gör bättring ifrån synden
tro evangelium:
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.
(Psb. 427: 1)