Anställdas sommarledigheter

LFF:s anställda är lediga under följande tider:

Per-Ole Hjulfors, verksamhetsledare för hemlandsmission, personalchef: 5.7-14.7, 19.7-5.8
Vesa Pöyhtäri, verksamhetsledare för utlandsmission och media: 14.6-4.7, 26.7-15.8
Ann-Christin Snellman, familjearbetare: 21.6-4.7, 26.7-15.8
Richard Eklund, ungdomsarbetsledare: 21.6-27.6, 28.7-5.8, 6.8-31.8
Lennart Ahlvik, mediaassistent för Radio LFF, webbansvarig: 5.7-25.7