Byte av utdelare i Österbotten för Sions Missionstidning

Byte av utdelare i Österbotten för Sions Missionstidning

Comments Off on Byte av utdelare i Österbotten för Sions Missionstidning

Sions Missionstidning byter utdelare i Österbotten från och med nummer 3/2019, från posten till PPP Finland. Bytet berör alla prenumeranter mellan Kristinestad i söder och Ylivieska i norr. Orsaken till bytet är ekonomisk.

I samband med bytet är det skäl att påminna alla prenumeranter om att man har märkt sin postlåda med gatans/vägens nummer och prenumerantens namn.

Vid eventuella problem med utdelningen kan man kontakta Kerstin Hagnäs på Forsbergs tryckeri, via epost: kerstin.hagnas@forsberg.info.

About the author:

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top