Deltidstjänst inom LFFs familjearbete

Deltidstjänst inom LFFs familjearbete

Comments Off on Deltidstjänst inom LFFs familjearbete

Eftersom den nuvarande familjearbetaren går ner i arbetstid lediganslås en deltidstjänst (30 %) som medarbetare inom familjearbetet. Tjänsten kan tillträdas 1.1.2018 eller enligt överenskommelse och besätts inledningsvis för ett år med möjlighet till fortsatt anställning.

Till arbetsuppgifterna hör

  • konfidentiella samtal med enskilda personer, par och grupper
  • planering och medverkan vid kurser och evenemang som ordnas av LFF:s familjearbete
  • eventuella övriga av arbetsgivaren tilldelade uppgifter

Av den sökande förutsätts erfarenhet av själavårdsarbete/terapeutiskt arbete samt god kännedom om den laestadianska väckelsetraditionen. Lön enligt kyrkans kollektivavtal för familjerådgivare.

En fritt formulerad ansökan kan sändas till LFF:s ordförande Jens Björkskog (jens.bjorkskog@lff.fi) senast 30.11.2017.

Ytterligare information ges av Kurt Hellstrand, 045-2760420, kurt.hellstrand@jakobstad.fi

About the author:

RSS Dagens bibelord

  • 12.12.2018 | 1 Pet 1:13
    Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top