Deltidstjänst inom LFFs familjearbete

Deltidstjänst inom LFFs familjearbete

Comments Off on Deltidstjänst inom LFFs familjearbete

Eftersom den nuvarande familjearbetaren går ner i arbetstid lediganslås en deltidstjänst (30 %) som medarbetare inom familjearbetet. Tjänsten kan tillträdas 1.1.2018 eller enligt överenskommelse och besätts inledningsvis för ett år med möjlighet till fortsatt anställning.

Till arbetsuppgifterna hör

  • konfidentiella samtal med enskilda personer, par och grupper
  • planering och medverkan vid kurser och evenemang som ordnas av LFF:s familjearbete
  • eventuella övriga av arbetsgivaren tilldelade uppgifter

Av den sökande förutsätts erfarenhet av själavårdsarbete/terapeutiskt arbete samt god kännedom om den laestadianska väckelsetraditionen. Lön enligt kyrkans kollektivavtal för familjerådgivare.

En fritt formulerad ansökan kan sändas till LFF:s ordförande Jens Björkskog (jens.bjorkskog@lff.fi) senast 30.11.2017.

Ytterligare information ges av Kurt Hellstrand, 045-2760420, kurt.hellstrand@jakobstad.fi

About the author:

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top