Historia

Den laestadianska väckelsen kom i början av 1870-talet till Esse. Sitt starkaste fotfäste fick den i Ytteresse dit den kom via personer från Gamlakarleby, vilka besökte sina släktingar vid Punsar gårdsgrupp. Möten hölls den första tiden i hemmen men då de troendes skara växte blev stugorna för trånga och man beslöt bygga eget bönehus. Huset, en stockbyggnad som inköptes i Evijärvi, fick en yta om 170 m2. Bönehuset byggdes år 1909, varför föreningen firade sitt 100-års jubileum den 22 november 2009.

De troendes antal i Esse var en ganska lång tid på samma nivå, men från 1960-talet började skaran åter växa varför det gamla bönehuset blev för trångt. Ett nytt och större bönehus togs i bruk år 1996. Det nya bönehuset är 836 m2 och rymmer 505 sittplatser.

En historik, över Punsar bönehus och den laestadianska väckelsen i Esse, utgavs i bokform i samband med 100-års jubiléet.

 

Lyssna, mitt folk, till min undervisning; böjen edra öron till min muns ord. Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara förborgade ting från fordom. Vad vi hava hört och känna, och vad våra fäder hava förtäljt för oss, det vilja vi icke dölja för deras barn; för ett kommande släkte vilja vi förtälja Herrens lov och hans makt och de under han har gjort. Ty han upprättade ett vittnesbörd i Jakob och stiftade en lag i Israel; han påbjöd den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bliva kunnigt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas, och dessa skulle stå upp och förtälja det för sina barn.

Ps. 78:1-6.

 

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top