Info om ensamma kvinnors kvällar

Info om ensamma kvinnors kvällar

Comments Off on Info om ensamma kvinnors kvällar

Gudsfrid !

Vi börjar igen och har vår första samling fredagen den 12 janari 2018 klockan 18.30. Vi träffas som tidigare i LFFs kontor. Adressen dit är Permosvängen 111.

Fredag den 12 januari

Fredag den 9 februari

Fredag den 9 mars

Fredag den 13 april

Freadg den 4 maj

 
Alla är varmt välkomna!

Margita Heikkilä, Gunborg Snellman, Maj-Lis Fagerholm.

About the author:

RSS Dagens bibelord

  • 27.5.2018 | Matt 28:19-20
    "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top