Info om karasamlingar

Info om karasamlingar

Comments Off on Info om karasamlingar

Guds frid!

I flera år har, som vi vet, regelbundna kvinnosamlingar hållits i våra bönehus. Den välsignelse som de medfört är obestridlig.

Under en längre tid har det från många håll efterlysts motsvarande samlingar för män. Förändringar i samhälle och kyrka har gjort att många män bär på en stark längtan att få möta andra män för undervisning, samtal, bön och inbördes stöd.

Nu har en grupp män tagit initiativ till att starta så kallade ”karasamlingar”, förslagsvis månatligen 6-7 gånger per år. Gruppen består av Lars Ahola, Stig-Erik Enkvist, Kaj Fagerholm, Sven Grankulla och Kurt Hellstrand.

I planeringen har vi nått så långt att datum och plats för höstens samlingar är fastslagna. Den första samlingen kommer att hållas i Närvilä bönehus 17.10 och den andra i Risöhäll bönehus 28.11 kl. 18.30.

I likhet med kvinnosamlingarna kommer karasamlingarna att lyda under LFF:s familjearbete. Närmare information ges av Kurt Hellstrand (045 2760420) eller Stig-Erik Enkvist (050 55802529).

Med bön om Guds välsignelse över allt vårt arbete

Planeringsgruppen
gm Kurt  Hellstrand

About the author:

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top