Info om Larsmo Sommarmöte

Info om Larsmo Sommarmöte

Comments Off on Info om Larsmo Sommarmöte

LARSMO SOMMARMÖTE 10-12.7.2020
”Kristus i er, härlighetens hopp!”

INFORMATION 22.4.2020
Möteskommittén för Larsmo Sommarmöte håller fast vid att årets sommarmöte ordnas vid planerad tidpunkt 10-12.7.2020. Mötet hålls enligt de förutsättningar som då finns och de möjligheter som Gud ger.
Utgångsläget är för närvarande att sommarmötet i år arrangeras som ett web-möte via internet. Avsikten är att mötet ändå så långt som möjligt ordnas enligt normalt program med gudstjänster och predikan. Det betyder att mötessändningar sker under tre dagar och det skall vara möjligt att via nätet delta i mötet i realtid över landsgränserna på svenska, finska och engelska.

Möteskommittén tar inom maj ny ställning till arrangemangen, ifall förutsättningarna märkbart ändras från nuvarande. Vi håller det mycket viktigt att sommarmötet inte förorsakar onödiga risker för människors hälsa.

Larsmo Sommarmöte infaller i år under den helg när vi firar Apostladagen. Vi vill likt apostlarna på Jesu uppmaning verka för att evangeliet skall förkunnas över hela världen. Temat för årets sommarmöte är Kristus i er, härlighetens hopp.

Temat är hämtat från ett sammanhang där aposteln Paulus förklarar apostelns tjänst i församlingen: ”Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord, den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.” (Kol. 1:25-28)

Arrangörerna för Larsmo sommarmöte Risöhäll bönehusförening r.f. och Näs fridsförening r.f. i samarbete med Larsmo församling.

Tilläggsuppgifter: Håkan Snellman, möteskommitténs ordförande, tel. 040 – 869 0904

About the author:

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top