Information angående coronaviruspandemin – UPPDATERAS

Information angående coronaviruspandemin – UPPDATERAS

Comments Off on Information angående coronaviruspandemin – UPPDATERAS

Länk till videostreaming via LFF:s YouTube-kanal

Länk till videostreaming från Risöhäll bönehus

Länk till videostreaming från Punsar bönehus

 


Jakobstads Fridsförening

Information hittas på bönehusets hemsida www.lff.fi/skutnas-bonehus/
@jakobstadsfridsforening


Risöhäll bönehus

Information hittas på bönehusets hemsida www.lff.fi/risohall-bonehus/


Flynängens bönehus

Fr.o.m 14 juni samlas vi igen till sammankomster vid Flynängens bönehus.

Vi håller säkerhetsavstånd och använder var 3:e stolrad i salen. Ifall olika familjer sitter på samma rad hålls 2 stolar tomma mellan familjerna.
I serveringsrummet används ena sidan av bordet. Det finns också möjlighet att sitta utomhus.
Bönehusets psalm- och sångböcker används inte. Ta gärna med egna. Kollekt tas upp vid utgångarna vid sammankomstens slut.

Hygieninfo:
– Ifall du har förkylningssymptom ska du stanna hemma!
– Vi tar inte i hand då vi hälsar på varandra.
– Använd gärna handdesinfektion som finns i aulan.


Bosund bönehus

Information hittas på bönehusets hemsida www.lff.fi/bosund-bonehus/


Punsar bönehus

Information hittas på bönehusets hemsida www.lff.fi/punsar-bonehus/


Näs bönehus

Information hittas på bönehusets hemsida www.lff.fi/nas-bonehus/


About the author:

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top