Inremission i Finland

LFF bedriver inremissionsverksamhet i huvudsak inom de svenskspråkiga församlingarna i Borgå stift. Bönehusens lekmannapredikanter sänds ut till församlingarna, där de predikar i gudstjänster och övriga sammankomster.

Ansvarsperson för inremissionen i Finland är Stig-Erik Enkvist LFF:s verksamhetsledare.

 
Inremissionen i Svenskfinland våren 2019

8.1. Vasa bönehus, tisdagssamling – Roger Pettersson
24.1. Sandbacka åldringshem – S-E Enkvist
 
10.2. Evijärvi kyrka – Olavi Forsbacka
20.2. Nykarleby Inrättningar – Stig-Erik Enkvist
24.2. Korsholm, Smedsby – Tomas Gäddnäs
 
3.3. Nagu, Åbo – Ole Björkström
5.3. Sursik morgonandakt – Riki Eklund
10.3. Malax – Sture Wargh
13.3. Nykarleby sjukhem – Sture Wargh
17.3. Lappajärvi kyrka – Stig-Erik Enkvist
17.3. Korsnäs – Kurt Hellstrand
20.3. Nykarleby inrättningar – Gösta Sundelin
26.3. Vasa bönehus, tisdagssamling – Stig-Erik Enkvist
31.3. Purmo kyrka – Per-Ole Hjulfors
31.3. Evijärvi, Antinrinne – P-O Hjulfors, Markus Grankulla
31.3. Kortesjärven vanhainkoti – P-O Hjulfors, Markus Grankulla
31.3. Petalax – Yngve Svenfelt
31.3. Bergö – Yngve Svenfelt
31.3. Pargas, Åbo – Stefan Snellman
31.3. Närpes – Rune Östman
31.3. Pörtom – Gösta Sundelin
31.3. Övermark – Rune Östman, Gösta Sundelin
 
7.4. Kronoby – Stig-Erik Enkvist
14.4. Oravais – Per Svenfelt
14.4. Jeppo – Anders Värnström
19.4. Tammerfors svenska – Staffan Snellman
21.4. Vasa, Dragsnäsbäck kyrka – Per-Erik Häggman
24.4. Nykarleby inrättningar – Yngve Svenfelt
28.4. Kristinestad – Torvald Hjulfors
28.4. Munksnäs – Peter Fagerholm
28.4. Åggelby gamla kyrka – Peter Fagerholm
 
14.5. Sursik, morgonandakt – Riki Eklund
22.5. Nykarleby inrättningar – Stig-Erik Enkvist
26.5. Vörå – Anders Värnström
 
19.6. Nykarleby inrättningar
 
3.7. Nykarleby inrättningar

 
Listan uppdateras efter hand.

RSS Dagens bibelord

  • 20.8.2019 | Ords.3:3-4
    Låt godhet och sanning förbli hos dig.Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhetav både Gud och människor.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top