Inremission i Finland

LFF bedriver inremissionsverksamhet i huvudsak inom de svenskspråkiga församlingarna i Borgå stift. Bönehusens lekmannapredikanter sänds ut till församlingarna, där de predikar i gudstjänster och övriga sammankomster.

Ansvarsperson för inremissionen i Finland är Stig-Erik Enkvist LFF:s verksamhetsledare.

 
Inremissionen i Svenskfinland hösten 2018

23.8. Sandbacka åldringscenter – Stig-Erik Enkvist
 
14.9. Hagalund – Per-Erik Häggman
16.9. Kvevlax – Staffan Snellman
16.9. Pargas – Stig-Erik Enkvist
22.9. Kovjoki bönehus – Yngve Svenfelt, Fredrik Snellman
26.9. Nykarleby sjukhem – Roger Pettersson
30.9. Vasa länsfängelse – Antero Heikkilä
 
2.10. Sursik, morgonandakt – Richard Eklund
7.10. Korsnäs – Per Svenfelt
7.10. Korsholm – Rune Östman
7.10. Lappajärvi – Olavi Forsbacka
14.10. Purmo – Tomas Gäddnäs
14.10. Evijärvi, Antinrinne – T. Gäddnäs, J. Pesämaa
14.10. Kortesjärven vanhainkoti – T. Gäddnäs, J. Pesämaa
21.10. Terjärv – Per-Erik Häggman
28.10. Seinäjoki – Jorma Pesämaa, Jukka Paananen
28.10. Petalax – Stefan Snellman
28.10. Bergö – Stefan Snellman
30.10. Vasa, tisdagssamling – Stig-Erik Enkvist
 
4.11. Kristinestad, Uttermossa – Anders Värnström
4.11. Nagu – Sture Wargh
11.11. Vörå – Ole Björkström
13.11. Vasa, tisdagssamling – Gösta Sundelin
18.11. Oravais – Kristian Gäddnäs
25.11. Jeppo – Per-Ole Hjulfors
25.11. Vasa, Dragsnäsbäck kyrka – Torvald Hjulfors
 
9.12. Tammerfors svenska – Matias Gädda
9.12. Munksnäs kyrka – Stig-Erik Enkvist
9.12. Åggelby gamla kyrka – Stig-Erik Enkvist
9.12. Malax – Gösta Sundelin
11.12. Sursik, morgonandakt – Richard Eklund
16.12. Närpes, Pörtom – Kurt Enlund, P-E Häggman

 
Listan uppdateras efter hand.

RSS Dagens bibelord

  • 11.12.2018 | Hos 2:19-20
    Herren säger:"Jag skall äkta dig för evigt, jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande. Jag skall äkta dig i trofasthet,och du skall lära känna Herren."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top