Inremission i Finland

LFF bedriver inremissionsverksamhet i huvudsak inom de svenskspråkiga församlingarna i Borgå stift. Bönehusens lekmannapredikanter sänds ut till församlingarna, där de predikar i gudstjänster och övriga sammankomster.

Ansvarsperson för inremissionen i Finland är Stig-Erik Enkvist LFF:s verksamhetsledare.

 
Inremissionen i Svenskfinland våren 2019

8.1. Vasa bönehus, tisdagssamling – Roger Pettersson
24.1. Sandbacka åldringshem – S-E Enkvist
 
10.2. Evijärvi kyrka – Olavi Forsbacka
20.2. Nykarleby Inrättningar – Stig-Erik Enkvist
24.2. Korsholm, Smedsby – Tomas Gäddnäs
 
3.3. Nagu, Åbo – Ole Björkström
5.3. Sursik morgonandakt – Riki Eklund
10.3. Malax – Sture Wargh
13.3. Nykarleby sjukhem – Sture Wargh
17.3. Lappajärvi kyrka – Stig-Erik Enkvist
17.3. Korsnäs – Kurt Hellstrand
20.3. Nykarleby inrättningar – Gösta Sundelin
26.3. Vasa bönehus, tisdagssamling – Stig-Erik Enkvist
31.3. Purmo kyrka – Per-Ole Hjulfors
31.3. Evijärvi, Antinrinne – P-O Hjulfors, Markus Grankulla
31.3. Kortesjärven vanhainkoti – P-O Hjulfors, Markus Grankulla
31.3. Petalax – Yngve Svenfelt
31.3. Bergö – Yngve Svenfelt
31.3. Pargas, Åbo – Stefan Snellman
31.3. Närpes – Rune Östman
31.3. Pörtom – Gösta Sundelin
31.3. Övermark – Rune Östman, Gösta Sundelin
 
7.4. Kronoby – Stig-Erik Enkvist
14.4. Oravais – Per Svenfelt
14.4. Jeppo – Anders Värnström
19.4. Tammerfors svenska – Staffan Snellman
21.4. Vasa, Dragsnäsbäck kyrka – Per-Erik Häggman
24.4. Nykarleby inrättningar – Yngve Svenfelt
28.4. Kristinestad – Torvald Hjulfors
28.4. Munksnäs – Peter Fagerholm
28.4. Åggelby gamla kyrka – Peter Fagerholm
 
14.5. Sursik, morgonandakt – Riki Eklund
22.5. Nykarleby inrättningar – Stig-Erik Enkvist
26.5. Vörå – Anders Värnström
 
19.6. Nykarleby inrättningar
 
3.7. Nykarleby inrättningar

 
Listan uppdateras efter hand.

RSS Dagens bibelord

  • 14.6.2019 | 1 Kor 12:6-7
    Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top