Karasamlingar

På initiativ av några personer startade hösten 2017 de första samlingarna för män, så kallade ”karasamlingar”. Syftet med samlingarna är att samla män i alla åldrar till gemenskap med Kristus i centrum, till att dela livserfarenheter och stöda varandra som kristna.

Samlingarna hålls i något av bönehusen och inleds med kaffeservering. I det egentliga programmet ingår föredrag, personliga inlägg, diskussioner, sång och bön. Ett eventuellt överskott från serveringen tillfaller LFF:s familjearbete

I likhet med gemenskapskvällarna för kvinnor lyder karasamlingarna administrativt under LFF:s familjearbete. För att organisera och koordinera verksamheten har respektive förening i Jakobstads- och Karlebynejden utsett två personer.

Gå gärna med i facebookgruppen för karasamlingarna!

Program hösten 2018:

Datum Tid Plats Föredragare Tema
11.9.2018 Kl. 18.30 Bosund bönehus Kurt Hellstrand, Kaj Fagerholm & Sven Grankulla Kristen i arbetslivet
23.10.2018 Kl. 18.30 Flynängens bönehus Psykiater Sven Nyman m.fl. Psykisk (o)hälsa
27.11.2018 Kl. 18.30 Skutnäs bönehus Stig-Erik Enkvist, kören Adorate Sången om Kristus

RSS Dagens bibelord

  • 11.12.2018 | Hos 2:19-20
    Herren säger:"Jag skall äkta dig för evigt, jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande. Jag skall äkta dig i trofasthet,och du skall lära känna Herren."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top