Karasamlingar

På initiativ av några personer startade hösten 2017 de första samlingarna för män, så kallade ”karasamlingar”. Syftet med samlingarna är att samla män i alla åldrar till gemenskap med Kristus i centrum, till att dela livserfarenheter och stöda varandra som kristna.

Samlingarna hålls i något av bönehusen och inleds med kaffeservering. I det egentliga programmet ingår föredrag, personliga inlägg, diskussioner, sång och bön. Ett eventuellt överskott från serveringen tillfaller LFF:s familjearbete

I likhet med gemenskapskvällarna för kvinnor lyder karasamlingarna administrativt under LFF:s familjearbete. För att organisera och koordinera verksamheten har respektive förening i Jakobstads- och Karlebynejden utsett två personer.

Gå gärna med i facebookgruppen för karasamlingarna!

Program våren 2018:

Datum Tid Plats Föredragare Tema
9.1.2018 Kl. 18.30 Punsar bönehus Markus Ventin Mannens roll enligt Bibeln
5.2.2018 Kl. 18.30 Skutnäs bönehus Johan Candelin Väckelse i världen i dag.
Samlingen är gemensam för kvinnor och män
13.3.2018 Kl. 18.30 Näs bönehus Alaric Mård, Jakob Edman  Utanförskap
17.4.2018 Kl. 18.30 Bosund bönehus Kurt Hellstrand m.fl. Kristen i arbetslivet Inhiberad!

RSS Dagens bibelord

  • 15.8.2018 | 1 Joh 1:8
    Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top