Karasamlingar

På initiativ av några personer startade hösten 2017 de första samlingarna för män, så kallade ”karasamlingar”. Syftet med samlingarna är att samla män i alla åldrar till gemenskap med Kristus i centrum, till att dela livserfarenheter och stöda varandra som kristna.

Samlingarna hålls i något av bönehusen och inleds med kaffeservering. I det egentliga programmet ingår föredrag, personliga inlägg, diskussioner, sång och bön. Ett eventuellt överskott från serveringen tillfaller LFF:s familjearbete

I likhet med gemenskapskvällarna för kvinnor lyder karasamlingarna administrativt under LFF:s familjearbete. För att organisera och koordinera verksamheten har respektive förening i Jakobstads- och Karlebynejden utsett två personer.

Gå gärna med i facebookgruppen för karasamlingarna!

Program våren 2019:

Datum Tid Plats Föredragare Tema
4.2 Kl. 18.30 Punsar bönehus Ben Snellman Mobbning
Gemensamt för kvinnor och män
19.3 Kl. 18.30 Närvilä bönehus Jan-Gustav Björk Verktygsbacken
7.5 Kl. 18.30 Risöhäll bönehus Kurt Hellstrand & Kaj Fagerholm Medlem eller Lärjunge

RSS Dagens bibelord

  • 20.8.2019 | Ords.3:3-4
    Låt godhet och sanning förbli hos dig.Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhetav både Gud och människor.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top