Karasamlingar

På initiativ av några personer startade hösten 2017 de första samlingarna för män, så kallade ”karasamlingar”. Syftet med samlingarna är att samla män i alla åldrar till gemenskap med Kristus i centrum, till att dela livserfarenheter och stöda varandra som kristna.

Samlingarna hålls i något av bönehusen och inleds med kaffeservering. I det egentliga programmet ingår föredrag, personliga inlägg, diskussioner, sång och bön. Ett eventuellt överskott från serveringen tillfaller LFF:s familjearbete

I likhet med gemenskapskvällarna för kvinnor lyder karasamlingarna administrativt under LFF:s familjearbete. För att organisera och koordinera verksamheten har respektive förening i Jakobstads- och Karlebynejden utsett två personer.

Gå gärna med i facebookgruppen för karasamlingarna!

Program hösten 2019:

Datum Tid Plats Medverkande Tema
24.9 Kl. 18.30 Näs bönehus Timo Saitajoki, Stig-Erik Enkvist, Markus Ventin och Kaj Fagerholm Nattvardens betydelse och plats i församlingen.
21.10 Kl. 18.30 Bosund bönehus Peter Fagerholm, Saul Sundelin, Lars Ahola och Frank Mäenpää Mannens sexuella renhet.
20.11 Kl. 18.30 Flynängens bönehus Matti Gädda, Fredrik Snellman, Mats Svenlin, Ben Snellman och Martin Ventin m.fl. Olika samlingar i församlingen, cellgrupper, kara- och kvinnokvällar.

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top