Karasamlingar

På initiativ av några personer startade hösten 2017 de första samlingarna för män, så kallade ”karasamlingar”. Syftet med samlingarna är att samla män i alla åldrar till gemenskap med Kristus i centrum, till att dela livserfarenheter och stöda varandra som kristna.

Kvällarna inleds med behandling av kvällens tema kl 18:30. Efteråt samlas vi i serveringsrummet och dricker kaffe och diskuterar vidare kring borden.

I likhet med gemenskapskvällarna för kvinnor lyder karasamlingarna administrativt under LFF:s familjearbete. För att organisera och koordinera verksamheten har respektive förening i Jakobstads- och Karlebynejden utsett två personer.

Gå gärna med i facebookgruppen för karasamlingarna!

Program våren 2020:

Datum Tid Plats Beskrivning
17.2 Kl. 18.30 Närvilä bönehus Den kristnes frihet – var går gränserna?
Inledningsanförande av Roger Pettersson.
26.3 Kl. 18.30 Risöhäll bönehus Den sista tiden, finns det orsak till oro?
Inledningsanförande av Thomas Gäddnäs.
27.4 Kl. 18.30 Punsar bönehus Gemenskapskväll för kvinnor och män.
Tema är förlåtelse i vardagen, speciellt med betoning på förlåtelse makar emellan.
Information om medverkande kommer senare.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top