Äktenskapsweekend

“Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm, för kärleken är stark som döden, dess lidelse obeveklig som dödsriket. ” Höga Visan 8:6

Äktenskapsminiweekender har hållits på Pörkenäs ett antal gånger (fre – lö). Vi avvaktar läget och hoppas att vi kan ordna en weekend i februari 2022. Programmet brukar innehålla undervisning med en del uppgifter att jobba med som par. Även andakter, sång, bastubad, mm. hör till programmet. Senaste weekend var temat “Tjänande kärlek”.