Parweekend

“Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm, för kärleken är stark som döden, dess lidelse obeveklig som dödsriket. ” Höga Visan 8:6

En parweekend är inplanerad till 4-5 februari 2022. Planeringen pågår och vi hoppas och tror att weekenden kan hållas. Följ annonsering på hemsidan, SoMe och i SMT. Programmet brukar innehålla undervisning med en del uppgifter att jobba med som par. Även andakter, sång, bastubad, mm. hör till programmet.