Larsmo mötet 10-12.7.2020 Information & Program

Larsmo mötet 10-12.7.2020 Information & Program

Comments Off on Larsmo mötet 10-12.7.2020 Information & Program

Länk till mötessidan

 

PRAKTISK INFORMATION

 

Hur kan jag lyssna till mötet?

 • Sommarmötets mötestillfällen sänds direkt via Larsmo När-TV, Youtube, Radio LFF och Radio Rauhan Sana. Du hittar sändningen genom att skriva ”Larsmo sommarmöte 2020” i sökfältet på Youtube.
 • Länk till sändningen finns också på hemsidan www.lff.fi och facebook.com/larsmosommarmote.

Kan jag delta i mötestillfällena på plats i kyrkan?

 • Mötesplatsen vid Larsmo kyrka erbjuder begränsade möjligheter till att samlas. Inga tält finns på mötesområdet och det ordnas heller ingen allmän mat- eller kaffeservering på området.
 • Vi vill gärna bereda dem som så önskar möjlighet att delta på plats i något tillfälle. Mötesledarna informerar under sändningen om det finns plats i kyrkan.
 • Ordningsansvariga på parkeringen instruerar om det finns plats i kyrkan eller församlingshemmet.
 • Det går i begränsad omfattning att lyssna i bilen på parkeringen, vid vackert väder också via högtalare utanför kyrkan.

Vilka hygienregler gäller i kyrkan?

 • Iaktta dörrvärdarnas anvisningar för ordningen och gällande begränsningar.
 • Kom helst in via huvudingången. Använd gärna handdesinfektion som finns vid dörren.
 • Undvik om möjligt att röra vid dörrhandtagen, dörrvärdarna håller dörren öppen.
 • Endast tre personer sitter per bänkrad, beakta säkerhetsavståndet 1-2 meter. Personer från samma hushåll kan ändå sitta fler tillsammans.
 • Ta gärna med egen psalm- och sångbok. Kyrkans psalmböcker används i begränsad utsträckning.
 • Maximalt antal deltagare samtidigt i kyrkan 130 personer, i församlingshemmet 50 personer.

Vilka övriga coronarestriktioner gäller?

 • Delta i mötet på plats endast om du är frisk. Lyssna hemma vid förkylningssymtom.
 • Ta inte i hand vid hälsning.
 • Om du kommer från Sverige, har besökt Sverige eller annat land med potentiell risk, bör du ha varit i egenhändig karantän 14 dagar före deltagande i kyrkan eller bönehusen.
 • Ta inga medvetna risker, vi vill göra mötesbesöket tryggt för alla mötesdeltagare. Vi tar tillsammans ansvar för att inte sprida smitta.

Kan man samlas på andra ställen?

 • Näs bönehus är öppet under mötesdagarna, Risöhäll och Bosund bönehus är öppet på söndag, även Flynängens bönehus i Kållby och Skutnäs bönehus i Jakobstad håller delvis öppet på söndag.
 • Kolla mer under bönehusens egen information, beakta också bönehusens egna hygienregler.
 • I samband med söndagens festmässa som börjar kl. 13 ordnas nattvard även i Näs, Risöhäll och Bosund bönehus.
 • Du kan gärna samlas tillsammans med vänner och bekanta för att ta del i mötet. Det är viktigt att lyssna tillsammans och samtala om tron och det kristna livet.

Ta hand om varandra!

 • Glöm inte ensamma, ungdomar, grannar och övriga bekanta, bjud in människor att lyssna till mötet.
 • Mötets tema är ”Kristus i er, härlighetens hopp!”

 

Larsmo mötesinfo 6.7

LARSMO SOMMARMöTE 2020 program sv-fi

About the author:

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top