Larsmo sommarmöte

LARSMO SOMMARMÖTE 09-12.7.2020

 

”Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord, den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.” (Kol. 1:25-28)

 

PRAKTISK INFORMATION

 

Hur kan jag lyssna till mötet?

 • Sommarmötets mötestillfällen sänds direkt via Larsmo När-TV, Youtube, Radio LFF och Radio Rauhan Sana. Du hittar sändningen genom att skriva ”Larsmo sommarmöte 2020” i sökfältet på Youtube.
 • Länk till sändningen finns också på hemsidan www.lff.fi och facebook.com/larsmosommarmote.

 

Kan jag delta i mötestillfällena på plats i kyrkan?

 • Mötesplatsen vid Larsmo kyrka erbjuder begränsade möjligheter till att samlas. Inga tält finns på mötesområdet och det ordnas heller ingen allmän mat- eller kaffeservering på området.
 • Vi vill gärna bereda dem som så önskar möjlighet att delta på plats i något tillfälle. Mötesledarna informerar under sändningen om det finns plats i kyrkan.
 • Ordningsansvariga på parkeringen instruerar om det finns plats i kyrkan eller församlingshemmet.
 • Det går i begränsad omfattning att lyssna i bilen på parkeringen, vid vackert väder också via högtalare utanför kyrkan.

 

Vilka hygienregler gäller i kyrkan?

 • Iaktta dörrvärdarnas anvisningar för ordningen och gällande begränsningar.
 • Kom helst in via huvudingången. Använd gärna handdesinfektion som finns vid dörren.
 • Undvik om möjligt att röra vid dörrhandtagen, dörrvärdarna håller dörren öppen.
 • Endast tre personer sitter per bänkrad, beakta säkerhetsavståndet 1-2 meter. Personer från samma hushåll kan ändå sitta fler tillsammans.
 • Ta gärna med egen psalm- och sångbok. Kyrkans psalmböcker används i begränsad utsträckning.
 • Maximalt antal deltagare samtidigt i kyrkan 130 personer, i församlingshemmet 50 personer.

 

Vilka övriga coronarestriktioner gäller?

 • Delta i mötet på plats endast om du är frisk. Lyssna hemma vid förkylningssymtom.
 • Ta inte i hand vid hälsning.
 • Om du kommer från Sverige, har besökt Sverige eller annat land med potentiell risk, bör du ha varit i egenhändig karantän 14 dagar före deltagande i kyrkan eller bönehusen.
 • Ta inga medvetna risker, vi vill göra mötesbesöket tryggt för alla mötesdeltagare. Vi tar tillsammans ansvar för att inte sprida smitta.

 

Kan man samlas på andra ställen?

 • Näs bönehus är öppet under mötesdagarna, Risöhäll och Bosund bönehus är öppet på söndag, även Flynängens bönehus i Kållby och Skutnäs bönehus i Jakobstad håller delvis öppet på söndag.
 • Kolla mer under bönehusens egen information, beakta också bönehusens egna hygienregler.
 • I samband med söndagens festmässa som börjar kl. 13 ordnas nattvard även i Näs, Risöhäll och Bosund bönehus.
 • Du kan gärna samlas tillsammans med vänner och bekanta för att ta del i mötet. Det är viktigt att lyssna tillsammans och samtala om tron och det kristna livet.

 

Ta hand om varandra!

 • Glöm inte ensamma, ungdomar, grannar och övriga bekanta, bjud in människor att lyssna till mötet.
 • Mötets tema är ”Kristus i er, härlighetens hopp!”

 
 

PROGRAM

LARSMO SOMMARMoTE 2020 program sv-fi

 
Info om offergåvor

 
Larsmo mötesinfo 6.7

 

INFORMATION 22.4.2020

Möteskommittén för Larsmo Sommarmöte håller fast vid att årets sommarmöte ordnas vid planerad tidpunkt 10-12.7.2020. Mötet hålls enligt de förutsättningar som då finns och de möjligheter som Gud ger.
Utgångsläget är för närvarande att sommarmötet i år arrangeras som ett web-möte via internet. Avsikten är att mötet ändå så långt som möjligt ordnas enligt normalt program med gudstjänster och predikan. Det betyder att mötessändningar sker under tre dagar och det skall vara möjligt att via nätet delta i mötet i realtid över landsgränserna på svenska, finska och engelska.

Möteskommittén tar inom maj ny ställning till arrangemangen, ifall förutsättningarna märkbart ändras från nuvarande. Vi håller det mycket viktigt att sommarmötet inte förorsakar onödiga risker för människors hälsa.

Larsmo Sommarmöte infaller i år under den helg när vi firar Apostladagen. Vi vill likt apostlarna på Jesu uppmaning verka för att evangeliet skall förkunnas över hela världen. Temat för årets sommarmöte är Kristus i er, härlighetens hopp.

Temat är hämtat från ett sammanhang där aposteln Paulus förklarar apostelns tjänst i församlingen: ”Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord, den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.” (Kol. 1:25-28)

Arrangörerna för Larsmo sommarmöte Risöhäll bönehusförening r.f. och Näs fridsförening r.f. i samarbete med Larsmo församling.

Tilläggsuppgifter: Håkan Snellman, möteskommitténs ordförande, tel. 040 – 869 0904

 

RSS Dagens bibelord

 • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
  Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top