Syskonorganisationer

LFF har diverse syskonorganisationer världen över;

Rauhan Sana eller LYRS (www.lyrs.fi) är LFF:s syskonorganisation i Finland som verkar i huvudsak i de finskspråkiga delarna av landet.

Apostolic Lutheran Church of America (www.apostoliclutheran.org) är LFF:s syskonorganisation i Amerika. ALC är ett förbund med 57 församlingar utbredda över hela USA och i Kanada.

Torne-Kalix Älvdalars Stortältförening samlar norra Sveriges småförstfödda (rauhansanagruppen) till två stormöten varje sommar. Möten ordnas av de lokala laestadianska föreningarna.

Alta-kristna möts i två bönehusföreningar i Alta-trakten. Den äldre samlas i Elvebakkens bönehus och den yngre i Rafsbotten. Till Alta-kristna räknas också laestadianska föreningar vid Porsangerfjorden.

 

LFF ansvarar inte för informationen bakom dessa länkar.

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top