Syskonorganisationer

LFF har diverse syskonorganisationer världen över;

Rauhan Sana eller LYRS (www.lyrs.fi) är LFF:s syskonorganisation i Finland som verkar i huvudsak i de finskspråkiga delarna av landet.

Apostolic Lutheran Church of America (www.apostoliclutheran.org) är LFF:s syskonorganisation i Amerika. ALC är ett förbund med 57 församlingar utbredda över hela USA och i Kanada.

Torne-Kalix Älvdalars Stortältförening samlar norra Sveriges småförstfödda (rauhansanagruppen) till två stormöten varje sommar. Möten ordnas av de lokala laestadianska föreningarna.

Alta-kristna möts i två bönehusföreningar i Alta-trakten. Den äldre samlas i Elvebakkens bönehus och den yngre i Rafsbotten. Till Alta-kristna räknas också laestadianska föreningar vid Porsangerfjorden.

 

LFF ansvarar inte för informationen bakom dessa länkar.

RSS Dagens bibelord

  • 6.12.2019 | Matt 20:26-27
    Jesus säger: "Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller ."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top