Sions Missionstidning

Sions Missionstidning utkommer med 11 nummer per år, 10 månadsnummer och Sions Jultidning. Tidningen är en missionerande andaktstidskrift som utges av Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. (LFF).

Sions Missionstidning vill vara en aktiv kristen väckelsetidning som på Bibelns grund stöder en kristen undervisning i dagens sekulariserade värld och stärker en sund kristen och luthersk identitet hos unga och äldre. Om Gud ger oss ett nytt år, vill vi också ge fakta om vad som sker på det andliga området både inom närregionen och på globalt plan samt bidra till att öppna ögonen för olika destruktiva trender som påverkar dagens människor.

Missionstidningen sammanställs med hjälp frivilliga medarbetare. Närmare 100 personer bidrar med betraktelser, intervjuer, dikter, personliga vittnesbörd, minnesord, skrivelser till barn och ungdomar, information om missionen och om det kristna livet i allmänhet. Om du känner dig kallad att bidra praktiskt, med bildmaterial, intervjuer, vittnesbörd eller uppbyggande skrivelser kan du gärna kontakta redaktören eller någon i redaktionsrådet. Skrivelserna skall vara uppbyggande och i första hand missionerande.

I tidningen finns också möjlighet för tidningens läsare att delta med familjeannonser mot ett litet missionsbidrag.

Ansvarig redaktör: Vesa Pöyhtäri, tel. +358 44 217 5410, vesa.poyhtari@lff.fi.

Redaktionsråd: Sven Sundström, Susanna Östman, Magnus Enlund.

Prenumerationsavgiften för år 2019 är i Finland 37 €. En gåvoprenumeration kostar 24 €.

I Sverige är prenumerationsavgiften 390 kr (gåvoprenumeration 282 kr) och i Norge 370 kr (gåvoprenumeration 282 kr). Övriga länder: 37 € + porto.

Sions Jultidning ingår i prenumerationspriset. LFF erbjuder tidningen gratis under ett år till nygifta par.

Prenumerationer: email: info@forsberg.info, tel: +358 6 788 8800 kl. 8-16.

Fakturering: Antero Heikkilä, tel. +35850 0260 539, email: antero.heikkila@multi.fi

Prenumerationer i Sverige: Hans Rahkola, Piponsvägen 10, 95334 Haparanda, tel. +46 9 226 1041.

Prenumerationer i Norge: Sara Olsen, Borrasveijen 17 A, 9517 Alta, tel +47 9 116 5805.

Tryckning och distribution: Ab Forsberg Rahkola Oy.

Adresskorrigeringar: info@forsberg.info
Obs: Flyttningsanmälan till Magistraten gäller enbart officiella instanser, inte tidningsprenumerationer.

Taltidning: Sions Missionstidning finns även som taltidning på CD. Prenumerationspriset är detsamma som för papperstidningen.

Kontaktperson för taltidningen: Vesa Pöyhtäri, tel. +358 44 217 5410, vesa.poyhtari@lff.fi.

SM3SM2SM

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top