Sions Missionstidning

Sions Missionstidning utkommer med 11 nummer per år, 10 månadsnummer och Sions Jultidning. Tidningen är en missionerande andaktstidskrift som utges av Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. (LFF).

Missionstidningen sammanställs med hjälp av frivilliga medarbetare. Närmare 100 personer bidrar med betraktelser, intervjuer, dikter, personliga vittnesbörd, minnesord, skrivelser till barn och ungdomar, information om missionen och om det kristna livet i allmänhet.

Missionstidningen är öppen för kristna skribenter från när och fjärran. Den som vill dela med sig av det goda man fått sig till del eller annars vill bidra med skrivelser eller minnesord kan kontakta redaktören eller någon ur redaktionsrådet. Skrivelserna skall vara uppbyggande och i första hand missionerande. Redaktionen behöver också medarbetare för information och reportage om mötestillfällen och annat som hör till det andliga livet, men också medarbetare för praktisk hjälp med korrekturläsning, översättningar, fotograferingar mm.

Ansvarig redaktör är Tomas Gäddnäs, Bornholmsvägen 3, 68560 Eugmo, tel. +358 44 796 6342, tomas.gaddnas@lff.fi.

Redaktionsråd: Henrik Nykung, Ralf Sundström, Alf Mård.

Prenumerationsavgiften är i Finland 35 €. En gåvoprenumeration kostar 24 €. I Sverige är prenumerationsavgiften 370 kr (gåvoprenumeration 282 kr) och i Norge 348 kr (gåvoprenumeration 282 kr). Sions Jultidning ingår i prenumerationspriset. LFF erbjuder tidningen gratis under ett år till nygifta par.

Prenumerationer: email: info@forsberg.info, tel: +358 6 788 8800 kl. 8-16.

Fakturering: Tommy Granholm, tel. +358 50 349 3160, email: tommy.granholm@ekonovia.fi

Prenumerationer i Sverige: Hans Rahkola, Piponsvägen 10, 95334 Haparanda, tel. +46 9 226 1041.

Prenumerationer i Norge: Sara Olsen, Borrasveijen 17 A, 9517 Alta, tel +47 9 116 5805.

Tryckning och distribution: Ab Forsberg Rahkola Oy.

Adresskorrigeringar: info@forsberg.info
Obs: Flyttningsanmälan till Magistraten gäller enbart officiella instanser, inte tidningsprenumerationer.

Taltidning: Sions Missionstidning finns även som taltidning på CD. Prenumerationspriset är detsamma som för papperstidningen.

Kontaktperson för taltidningen: Alf Mård, tel. +358 45 858 4949.
SM3SM2SM

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top