Nyheter från LFF

Nyheter från LFF

Comments Off on Nyheter från LFF

LFF: styrelse har vid senaste möte valt Per-Ole Hjulfors till ny verksamhetsledare för hemlandsmission. Han efterträder Stig-Erik Enkvist som avgick på egen begäran i september. Per-Ole Hjulfors tillträder tjänsten under senare delen av oktober.

Till ansvarig redaktör för radio LFF har valts Vesa Pöyhtäri. Avsikten är också att ansöka om en ny koncession för radioutsändningar för den som utgår i december 2019.
Styrelsen ämnar också ansöka om ett mobile pay tillstånd för att underlätta betalningar av understöd till vår verksamhet. (mission, barn och unga, skriftskola, familjearbete m.m.)

Ordf. T. Hjulfors

About the author:

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top