Rapport från LFF:s årsmöte

Rapport från LFF:s årsmöte

Comments Off on Rapport från LFF:s årsmöte

LFF:s årsmöte hölls den 26.4 i Närvilä bönehus i Karleby.

Till mötesordförande valdes Jens Björkskog och till sekreterare, styrelsens sekreterare Henrik Sundqvist.

Vid mötet valdes Torvald Hjulfors till styrelsens ordförande för ett år framåt.

Sions Missionstidnings redaktör, Tomas Gäddnäs önskade avgå, och i hans ställe valdes utlandsmissionens verksamhetsledare, pastor Vesa Pöyhtäri till ny redaktör.

Årsavgiften bestämdes till den samma som föregående år.

Vi behöver komma ihåg allt det missionsarbete som utförs inom LFF i förbön, budskapet om frälsningen i Herren Jesus Kristus är det centrala i all verksamhet inom LFF och dess medlemsföreningar.

 
Enligt uppdrag,

Stig-Erik Enkvist

About the author:

RSS Dagens bibelord

  • 10.12.2019 | Jes 35:3-4
    Ge styrka åt kraftlösa armar,stadga åt skälvande knän! Säg till de förskrämda: Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här, hämnden kommer,Guds vedergällning.Han kommer själv för att rädda er.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top