Rapport från LFF:s enkätundersökning 2016/2017

Rapport från LFF:s enkätundersökning 2016/2017

Comments Off on Rapport från LFF:s enkätundersökning 2016/2017

På LFF:s årsmöte 2016 fick styrelsen en begäran om att undersöka bönehusföreningarnas understöd av den verksamhets som ligger under LFF.

Styrelsen beslöt att Pontus Gädda gör en enkät på LFF:s verksamhet som styrelserna i bönehusföreningarna får i uppgift att sammanställa ett gemensamt svar per bönehus förening.

Gädda sammanställde svaren och presenterade enkätresultatet för LFF:s årsmöte 2017. Årsmötet beslöt att enkäten skulle presenteras på hemsidan och Sions missionstidning.

I enkäten har bönehusen fått säga sin åsikt om LFF:s olika verksamheter; inremission, utlandsmission, familjearbetet, missionsmagasinet och information och kommunikation, samt dessas underverksamheter.

Majoriteten av bönehusen ger starkt understöd till all verksamhet som ligger under LFF. Ungdomsarbetet samt websidan fick ett mycket starkt understöd samt många kommentarer om hur man kunde utveckla dom.

I enkätens kommentarsfält kom det fram många förslag på nya verksamheter som LFF borde börja med, bl.a. uppsökande verksamhet, barndagvård, gatumission, teologikurser för predikanter och söndagsskollärare.

Styrelsen undersöker vidare möjligheter och resurser att införa de nya verksamhetsformer som framkommit i enkäten.

 

Styrelsen, hösten 2017

 

About the author:

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top