Rapport från predikantsamlingen vid Merilä den 20-21 oktober 2017

Rapport från predikantsamlingen vid Merilä den 20-21 oktober 2017

Comments Off on Rapport från predikantsamlingen vid Merilä den 20-21 oktober 2017

Predikanterna och en del av prästerna inom LFF:s område samlades till sin höstträff på Merilä lägergård den 20-21 oktober. I samlingen deltog 31 bröder, några var förhindrade att närvara.

På fredagen diskuterades ”Det särskilda ämbetet, skillnaden mellan präst och predikant ämbetet”. Inledare var Timo Saitajoki samt kommentator var Stig-Erik Enkvist. Timo gick igenom prästadömet i gamla förbundet med början från Mose, och fortsatte med nya förbundets prästämbete.

Jesus allena är bärare av det fullkomliga ämbetet. Vidare förklarades apostlaämbetet samt vår kyrkas prästämbete. Lekmannens uppgift i församlingen är att förkunna Guds ord vid sidan om sitt arbete, samt i nödfall vara beredd att sköta herde-ämbetet, och kan liknas vid följande ämbeten i NT: profet, lärare, evangelist samt missionär.

Kommentar: Lekmannapredikantens roll idag och i framtiden är viktig att tänka på i den rådande situationen inom kyrkan.

I Diskussionen framkom bland annat, frågan om vem som är herde i bönehusföreningen, om lokal församlingens kyrkoherde kraftigt avviker från bibelns lära? Väckelsens folk ser bönehusföreningarna som församlingar och predikanterna som herdar. Vem är herde i bönehusen, predikanterna eller styrelserna? Har det andliga arbetet blivit fixerat vid predikanterna på bekostnad av det allmänneliga prästerskapet?

På lördagsmorgonen höll Anders Värnström inledning över ämnet: Ett helt Guds ord, vad saknas i ett halvt Guds ord?

Dessa uttryck har blivit en vana. Den onde använde ett halvt Guds ord bla i Paradiset och när han frestade Jesus. Hebr. 4.12 nämner fyra saker om Guds ord: livgivande, verksamt, skarpt samt det är en domare. Gud ser till att ordet träffar, predikanten skall använda de gåvor han har.

Kommentar av Tomas Gäddnäs: Guds ord tas emot i tro, Kan Guds ord vara halvt? Guds ord är lag och evangelium, Hur bedömer man ett helt Guds ord, från en biblisk, Luthersk eller Laestadiansk synvinkel.

I diskussionen framkom bland annat: Guds ord är i sin helhet sann, därför kan man inte ta bort vissa saker, att inte predika ett helt Guds ord betyder för många att det i predikan inte straffas för alkohol, vissa klädesplagg och andra yttre saker. En ordets förkunnare vakar över sig själv och hjorden, ”av nåd” måste genomsyra allt förkunnande. Vi förkunnar ofta avlösning, risken finns att den förkunnas åt dem som inte gjort bättring.

Det tredje ämnet var Nattvardsgemenskaper, inledare var Markus Ventin.

I inledningen, det viktiga i nattvarden är Ordet, nattvarden är ett synligt ord. I nattvarden är Kristus närvarande i brödet och vinet. Det är ett mysterium som vi tar emot i tro. Vem utesluts ur nattvardgemenskapen? De som skiljer sig från Kristi lärjungar i tro, liv och gärningar.

Kommentar av Kaj Fagerholm: Man förstår inte allt men vi ska fokusera på Jesu uppmaning att delta.

I diskussionen framkom bland annat, utgår vi från kyrkolagen kan vi ha gemenskap med en liberal präst men inte med till exempel en biblisk präst inom missionsstiftet. Har det ingen skillnad vem som delar ut nattvard är det ingen ide att ha någon bekännelse. Vi behöver ta del av nattvarden ”så ofta” vi kan. Var går gränsen med nattvardsgemenskap i fråga om lärofrågor? Om det är uppenbart att någon avvikit från den rätta läran kan man dra en gräns.

Diskussionerna på samlingen var livliga och inledningarna var bibliska och lärorika. Vi får tacka Gud för att över herden Herren Jesus Kristus ännu leder sin hjord och sår ut sitt evangelium genom sina tjänare.

 
På Uppdrag av mötet

Stig-Erik Enkvist

About the author:

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top