Risöhällin rukoushuone

RSS Päivän sana

  • 21.8.2019 | 1 Piet. 4:10
    Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina.

Tue työtämme

Voit tukea LFF:n työtä. Tilinumerot ja muut tiedot löytyvät sivulta Tue työtämme.
Otamme vastaan sekä isommat että pienemmät lahjat.

Tarvitsetko apua?

LFF:n perhetyöryhmä on avannut linkin ihmisille, joka ovat joutuneet fyysisen tai henkisen väkivallan kohteeksi, tai tarvitsevat apua käsittelemään traumaattisia kokemuksia.

Back to Top