Listen online

Listen to current sermons on Youtube
Listen to current sermons

Listen online from the conventions

You can listen to sermons in real time on Radio LFF; at the radio frequency 98,0 MHz within a radius of 40 km around Jacobstad. The sermons are preached in finnish and swedish.

Sermons can be watched in real time on Risöhäll Bönehusförening’s youtube-channel.

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top