• Tack för Punsarmötet!
  Comments Off on Tack för Punsarmötet!

  De som ännu inte betalat för maten på mötet, kan nu göra det till mötets bankkonto som hittas på prislistan. PRISLISTA 2019

  Read more
 • LFF:s anställdas ledigheter och semestrar
  Comments Off on LFF:s anställdas ledigheter och semestrar

  LFF:s anställda är lediga följande datum: Stig-Erik Enkvist, inremission och media: 1.7–5.8 Vesa Pöyhtäri, utlandsmission: 1.7–11.8 Richard Eklund, ungdomsarbete: 17-24.7, 26.7-22.8 Ann-Christin Snellman, familjearbete: 15.7-12.8

  Read more
 • Frivilliga sökes till Engelska Bibeldagar för barn
  Comments Off on Frivilliga sökes till Engelska Bibeldagar för barn

  LFF:s utlandsmission organiserar engelska Bibeldagar för barn i Kupanitsa församling 16–18 augusti 2019. Barnen kommer från byar och församlingar i närheten, även från Luga församling. Kupanitsa är Näs vänförsamling, men frivilliga från andra församlingar önskas också komma med. Om du har intresse av att delta, ta kontakt med Vesa Pöyhteri, vesa.poyhtari@lff.fi, tel. +358 44 2175410.

  Read more
 • Gruppresa till Albanien 3–7.10.2019
  Comments Off on Gruppresa till Albanien 3–7.10.2019

  Gruppresa till Albanien 3-7.10 arrangeras för intresserade av LFF:s missionsarbete. Under resan bekantar vi oss med de städer i landet där LFF arbetar––Tirana, Durres och Pogradec. Vi deltar i söndagsskolundervisning och firar högmässa med St. Pauli församling. I Durres besöker vi också en romersk amfiteater där kristna fick vittna om Kristus genom martyrdöd under första…

  Read more
 • Möteskalendern sommaren 2019
  Comments Off on Möteskalendern sommaren 2019

  Sommarmöten 2019 7-9.6 Bosund 8-9.6 Ylitornio 15-16.6 Karungi, Sverige 15-16.6 Pahkala 21-23.6 Kalajoki 21-23.6 Ylimuonio 21-23.6 Kvitfors, Norge 28-30.6 Luleå, Sverige 12-14.7 Esse 20-21.7 Rautio 26-28.7 Alta, Norge 2-4.8 Juhonpieti-Erkheikki, Sverige 3-4.8 Himango 9-11.8 Kållby 17-18.8 Uleåborg

  Read more
 • Bussresa till Petroskoj
  Comments Off on Bussresa till Petroskoj

  Bussresa till Petroskoj församling den 13-16 september 2019. Vi besöker församlingen och deltar i gudstjänster och ungdomssamlingar i Petroskoj och församlingarna i närheten. Resans pris är cirka 220€ med övernattning i kyrkan och cirka 310€ med övernattning på hotell. Visum och mat på ryska sidan ingår. Mera information och anmälning till Katarina Häggman 050 3471875,…

  Read more
 • Rapport från LFF:s årsmöte
  Comments Off on Rapport från LFF:s årsmöte

  LFF:s årsmöte hölls den 26.4 i Närvilä bönehus i Karleby. Till mötesordförande valdes Jens Björkskog och till sekreterare, styrelsens sekreterare Henrik Sundqvist. Vid mötet valdes Torvald Hjulfors till styrelsens ordförande för ett år framåt. Sions Missionstidnings redaktör, Tomas Gäddnäs önskade avgå, och i hans ställe valdes utlandsmissionens verksamhetsledare, pastor Vesa Pöyhtäri till ny redaktör. Årsavgiften…

  Read more
 • Byte av utdelare i Österbotten för Sions Missionstidning
  Comments Off on Byte av utdelare i Österbotten för Sions Missionstidning

  Sions Missionstidning byter utdelare i Österbotten från och med nummer 3/2019, från posten till PPP Finland. Bytet berör alla prenumeranter mellan Kristinestad i söder och Ylivieska i norr. Orsaken till bytet är ekonomisk. I samband med bytet är det skäl att påminna alla prenumeranter om att man har märkt sin postlåda med gatans/vägens nummer och…

  Read more
 • Utlandmissionen söker ungdomar
  Comments Off on Utlandmissionen söker ungdomar

  Utlandmissionen söker ungdomar i åldern 18–35 för missionsresor. Ge en dryg vecka av din sommar till Herren i tjänst utomlands. Engelska barnläger i Kupanitsa, 29–31.3. Missionsresa till Sibirien, Karatusa församling, 30.6.–8.7. Datumet kan ändra något. Missionsresa till Albanien, undervisning i Engelska till lågstadieelever, 8–16.6. Datumet kan ändra något. Anmälning och information: Vesa Pöyhtäri, vpoyhtari@hotmail.com

  Read more
 • Kurt Hellstrand går i pension
  Comments Off on Kurt Hellstrand går i pension

  Inom LFF:s familjearbete har en omorganisering skett i och med Kurt Hellstrands pensionering. Han kvarstår dock tillsvidare som bland annat ansvarig utgivare för nätportalen UngiTro och som ansvarig konfirmationspräst. De konfidentiella samtalen sköts i fortsättningen av familjearbetaren Ann-Christin Snellman och ungdomsarbetaren Richard Eklund. Också bönehusföreningarna har sina stödpersoner som vid behov ställer upp som samtalspartner.

  Read more

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top