Tack för Larsmo sommarmöte!

Tack för Larsmo sommarmöte!

Comments Off on Tack för Larsmo sommarmöte!

Mötesarrangörerna vill rikta ett varmt tack till alla mötesdeltagare och till alla som bidrog i olika uppgifter under sommarmötet 6-8.7.2018. Vi är tacksamma till Gud för allt som han gav oss under dessa dagar. Nedmonteringen och efterstädningen gick också smidigt och många talkoarbetare ställde upp.

Möteskommitténs ordförande Jonas Björkskog vill framföra ett speciellt tack till de unga barnen som plockade skräp under mötet. Mötesområdet hölls hela tiden snyggt och prydligt. Efteråt har också inkommit positiv respons angående renhållningen.

De som ännu inte betalat för maten på mötet, kan nu göra det till Larsmo sommarmötes bankkonto.

MATPRISLISTA pdf

Länk till https://www.lff.fi/larsmomote/

Man kan ännu lyssna till mötet efteråt via Youtube (fredag, lördag, söndag) https://www.youtube.com/channel/UCxmg3ASVnuZ597Mh8GVx9oQ

“Sjung med kraft och fröjdfullt mod.
Halleluja! Gud är god!”
(Psb. 292)

About the author:

RSS Dagens bibelord

  • 15.2.2019 | Ps 37:1-2
    Reta inte upp dig på de onda,avundas inte dem som gör orätt!De torkar snabbt som gräsetoch vissnar bort som grönskan.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top