Verksamhet

Sammankomster

Söndagar kl. 15.00 sammankomst.

En helg per månad, med undantag av sommarmånaderna, ordnas större helgsammankomster. Under dessa är mötestiderna vanligen lördag kl. 19.00 och söndag kl. 15.00 och 18.00. I Lepplax bykyrka ordnas sammankomst 3 gånger per termin på lördag kväll kl. 19.00.

Föreningen har för tillfället fyra predikanter och 2 andaktshållare.

Söndagsskola

Söndagar kl. 10.00 söndagsskola i Lepplax och 11.00 söndagsskola i Kållby.

Fredagsskola för åk 6 och 7 kl 18.30 i Kållby.

Fredagsskola för åk 5, 6 och 7 kl 18 i Lepplax.

I Kållby har föreningen sex söndagsskollärare och i Lepplax fyra söndagsskollärare samt tre hjälpledare.

Ungdomar och unga vuxna

Ungdomssamlingar ordnas några gånger per termin. Dessutom är det ofta öppet hus för yngre tonåringar på fredag kvällar från kl. 20.00.

Övrig verksamhet i bönehuset är bl.a. basarer, bibelsamtal, bibel- och bön tillfällen för kvinnor, föräldrasamlingar, sångstunder m.m. Se närmare annonsering i Kyrkpressen och i ortens tidningar. Kontrollera också på händelsekalendern vad som händer i bönhuset.

Vänförsamlingar

Tillsammans med Bosund bönehusförening och Fridsföreningen i södra Finland har Kållby fridsförening två vänförsamlingar i Ryssland, Pihkova församling och Luga församling. Under ledning av Lff’s utlandsmission stöds dessa församlingar ekonomiskt och praktiskt och det ordnas regelbundet mindre gruppresor till Luga och Pihkova. Vänner från Ryssland besöker också Kållby med omnejd.

Varmt välkomna i församlingsgemenskapen!

 

flyna4

 

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top