Ulkomaanlähetys

Missionsarbete tillsammans med bönehusen

LFF:s bönehusföreningar gör sitt missionsarbete genom LFF:s utlandsmission. Vid tillfället arbetar vi i Ryssland och Albanien. LFF gör missionsarbete genom missionsområdets lutherska kyrkor.

Missionen i Albanien

LFF:s missionsarbete i Albanien inleddes året 2014. Initiativet till det första steget för LFF:s blivande missionsarbetet i Albanien kom från Jouko Talonen som hade översatt kristen litteratur till albanska genom albanska kristna redan från år 2010. Jouko bad LFF:s utlandsmission för att ta över litteraturverksamheten. Efter att LFF:s representanter besökte landet och mötte de lokala kristna utvidgade LFF Joukos initiativ till ett fullskaligt missionsarbete.

Albanien är en land med stora kontraster. Jorden är rik och producerar frukter och ger skörd i överflöd. Ändå är människor fattiga och flera av dem saknar många nödvändigheter i livet.

Arbetet i Albanien görs genom den albanska Filiz-organisation och i samband med KUEL-kyrkan (Kisha Ungjillore Europiane Luteran (- Apostolic Lutheran)). LFF stöder Albaniens lutherska kyrka genom skolning av arbetare, gudstjänstverksamhet, evangelisation, kyrkostyrning och även ekonomiskt. LFF sänder ut missionärer för att tjäna Albaniens lutherska kyrka och Heliga Paulus församling.

Heliga Paulus församling är en liten församling som tar sina första steg i det kristna livet med regelbunden gudstjänstliv. LFF har hjälpt med att skapa den första gudstjänstordningen och kyrkoordningen. En viktig del av mognaden är också att lära sig ta ansvar för en kyrklig organisation och ekonomi. Församlingen firar högmässa eller ordets gudstjänst varje söndag.

Heliga Paulus församling gör barnarbete (söndagskolarbete) i Durres och i Pogradec regelbundet. Albanien besöks också av ungdomar och predikanter/präster som håller bibelundervisning samt delar ut kristen litteratur och hjälper med gudstjänster. På somrarna håller en ungdomsgrupp från LFF en “English school” i Durres stad skola i Keneta stadsdelen.

Missionen i Ryssland

Missionsarbetet i Ryssland började år 1989. Beslutet att inleda utlandsmission i Ingermanland i dåvarande Sovjetunionen var till en början en överenskommelse mellan Arvo Survo, Mona Backman och predikanterna inom LFF. Styrelse fick senare under hösten bara konstatera att “misssionsverksamhet till öststaterna” hade påbörjats. För mera information om utlandsmissionens historia, se LFF:s publikation Ett halvt sekel med LFF.

LFF gör missionsarbete i Ryssland genom den Ingermanländska kyrkan (IK). Varje bönehusförening har valt en vänförsamling eller ett vänområde i Ryssland. Arbetet planeras årligen tillsammans med utlandsmissionen. Genom vänförsamlingsarbetet har medlemmarna större möjlighet att bekanta sig med församlingarna och dess medlemmar och flera predikanter kan tjäna genom missionsresor.

Vi gör korta missionsresor genom bönhusföreningarna i Väst-Ingermanland prosteri, i Sibirien (Krasnojarsk-krai) och i Petroskoi-området. I Ural-området stöder vi Urals kontraktsprosts arbete. På somrarna tjänar en ungdoms-missionsgrupp i Sibirien. Bussresor ordnas till Petroskoj-område och till Väst-Ingermanland.

Högmässa i Petroskois Helige Andes församling.