LFF-media

Till LFF-media hör verksamheten via radio och internet samt tidningen Sions missionstidning.

Radio LFF – På radiokanalen Radio LFF sänds program från morgon till kväll varje vardag. På helger sänds sammankomster från något av bönehusen. Lyssna på radion på 98.00Mhz (Jakobstad med omnejd) eller via dator/smarttelefon.

Free Icon | Soundcloud logo

Soundcloud – De flesta radioprogram sparas på Radio LFF:s Soundcloud-konto där man kan lyssna till programmen i efterhand.


File:YouTube full-color icon (2017).svg - Wikimedia Commons

LFF Youtube – På LFF:s Youtube-kanal sänds sammankomster med ljud och bild. Sändningarna sparas på Youtube vilket gör att man se på dem även i efterhand.

Sions missionstidning Sions Missionstidning utkommer med 11 nummer per år, 10 månadsnummer och Sions Jultidning. Tidningen är en missionerande andaktstidskrift som utges av LFF.